Foto: Kentaroo Tryman/Maskot/TT

Löneförhandling inför anställning

Det är viktigt att du ser till att du får en skälig lön, redan från början. Och då är kunskap makt. Lägg lite tid och kraft på att kolla upp lönenivån – det kan göra rejäl skillnad.

Om det finns en journalistklubb på företaget ska du kontakta den i god tid innan du ska löneförhandla, gärna innan du ens vet om du får jobbet. Ibland går det nämligen riktigt snabbt att få ett kontrakt i handen. Journalistklubben kan hjälpa till med argument och ge en bild av hur lönenivån ser ut. Din lön ska nämligen ligga i nivå med motsvarande tjänster på just det aktuella företaget. Din lön bör också sättas utifrån kriterier som innehåll och ansvar i befattningen samt dina personliga förutsättningar – som kompetens, erfarenhet och personlig lämplighet.

OBS: Det kan skilja mycket i lönenivå mellan olika arbetsplatser! Att som medlem få tillgång till information från journalistklubben är guld värt. 

Vilka meriter har du?

Försök ta reda på om det finns några meriter som arbetsgivaren värderar extra mycket. Om du har några sådana kan de lyftas fram under diskussionerna om anställning.

Lönestatistik

Om du är intresserad av hur lönenivåerna ser ut på en mer övergripande nivå kan du som medlem även ta hjälp av Journalistförbundets lönestatistik

Lägstalön enligt avtal

Alla företag som omfattas av kollektivavtal med Journalistförbundet är också bundna av regler om lägsta lön. Se aktuell lägstalön i senaste kollektivavtalet. Kom ihåg: Lägstalönerna är inte "ingångslöner", utan enbart det absoluta golvet, en summa som företagen i fråga aldrig får gå under. 

Olika nivå på olika företag

Varje företag har, som nämnt ovan, en egen lönenivå som man har att förhålla sig till när man kommer överens om lön med nya medarbetare. Och det är därför det är så viktigt att kontakta journalistklubben på just företaget som du söker jobb på.

Kontakt

Kontaktuppgifter till de lokala journalistklubbarna ska finnas i jobbannonserna. Om uppgifterna inte där kan du som medlem ringa eller mejla Journalistförbundet Rådgivning för att få information och råd. Är du inte medlem kan du ansöka om medlemskap här.

Senast ändrad 15 mars 2024