Hur påverkas du som medlem?

Kollektivavtalen är vårt viktigaste fackliga verktyg som fackförbund för att förbättra dina villkor som medlem och öka inflytandet över vårt arbete. I förhandlingarna om nya kollektivavtal sätter vi ramarna för arbetstiden, anställningsformerna, lönesättningen och mycket mer.

Om en konflikt uppstår där Journalistförbundet och arbetsgivaren inte kan komma överens om vilka villkor som ska gälla i ett nytt kollektivavtal, kan du som medlem i Journalistförbundet behöva agera.

Du har rätt – och är skyldig – att delta

Rätten att gå ut i konflikt är skyddad i grundlagen och i medbestämmandelagen. Enligt Journalistförbundets stadgar är medlemmar skyldiga att delta i en konflikt. Detta gäller även om du inte vill eller sympatiserar med konfliktåtgärderna.

Under konflikten kan du som medlem inte heller säga upp ditt medlemskap. Om en medlem utför arbete trots att en stridsåtgärd pågår, till exempel en strejk, är det att anse som ett konfliktbrott. Detta kan leda till att medlemmen utesluts ur Journalistförbundet.

Du får konfliktersättning

Om det rör sig om en övertidsblockad, det vill säga att du inte ska arbeta övertid, så betalar arbetsgivaren lön som vanligt. Men om det istället rör sig om att vi gått ut i strejk eller att arbetsgivaren genomför en lockout, får du som medlem ersättning för inkomstbortfall av Journalistförbundet. Det är en konfliktersättning som baseras på din bruttolön vid konfliktens utbrott. Den är enligt lag skattefri.

Blanketter och mer information kommer publiceras här vid en konflikt.

Håll dig informerad

I en konfliktsituation kan mycket hända, och det kan dessutom hända fort. Håll dig därför informerad via din lokala fackklubb eller förbundet centralt via sjf.se och mejl. Du bör delta på alla möten som du som medlem blir kallad till under en konflikt.

Det är viktigt att du:

  • Förstår konfliktens syfte.
  • Förstår hur du och andra på arbetsplatsen omfattas av konflikten.
  • Förstår vilka rättigheter och skyldigheter du har som medlem.
  • Följer förhandlingsläget.
  • Vet när konflikten börjar, och hur du får reda på när den upphör.
  • Har uppdaterat dina kontaktuppgifter på sjf.se med privat telefonnummer och e-postadress. OBS! Välj din privata e-postadress som den vi primärt ska kontakta dig på.
  • Deltar i möten och andra sammankomster. Får du konfliktersättning ska du delta i de aktivieter förbundet eller klubben anordnar. 

Arbetsgivaren kan samla in mobil och dator

Din arbetsgivare har vid en strejk, där arbete inte utförs, rätt att samla in utrustning och stänga av dig från arbetsverktyg. Detta innebär att du innan en strejk bryter ut behöver se över alternativ – för exempelvis din jobbmobil, som kan innehålla viktiga funktioner som bank-id, appar, mejl och kontaktuppgifter.

Fler frågor?

Har du frågor som enskild medlem kan du kontakta Journalistförbundet Rådgivning. Vid pågående konflikt ska du som medlem kontakta den lokala konfliktledningen på din arbetsplats som oftast utgörs av klubb- eller sektionsstyrelsen. Du kan läsa mer om hur du kan påverkas under Frågor och svar inför konflikt.

Senast ändrad 15 mars 2024