Spanska i Madrid

Publicerad 9 maj 2018

Journalistförbundet utlyser 16 språkstipendier i form av 14 dagars intensivkurs i spanska i Madrid.

Nästa ansökningsperiod är 3-24 september 2020 och gäller för resa i februari 2021.

I stipendierna ingår kursavgift, lunch under kursdagarna (ej helg), resa till och från kursorten samt inkvartering i egen studiolägenhet. 

Det ingår även ett omkostnadsstipendium på 5 000 kronor. Ersättning för eventuellt inkomstbortfall ingår däremot inte.

Kursen är särskilt anpassad för journalister och innehåller både klassundervisning och olika studiebesök och förutsätter därför att deltagarna befinner sig på en kunskapsnivå i spanska motsvarande Europarådets referensram för språk nivå A2. 

Nivå A2 innebär:

Jag kan förstå fraser och de vanligaste orden som har att göra med personliga förhållanden (till exempel mycket grundläggande person och familjeinformation, shopping, närgeografi). Jag kan kommunicera i enkla och vanemässiga sammanhang och kräver ett enkelt och direkt utbyte av information om vardagliga ämnen och aktiviteter. Jag kan använda ett antal fraser för att på ett enkelt sätt beskriva min familj och andra människor, hur jag lever och bor, min utbildningsbakgrund och mitt nuvarande eller senaste jobb.

De som får stipendiet kommer att få genomgå en kortfattad språktest för att stämma av språknivån. Kunskapsnivån kan variera något, eftersom gruppen delas in i olika undergrupper beroende på förkunskaper men ingen är på nybörjarnivå. Kursen är krävande och du får räkna med en hel del studiearbete vid sidan av lektionstid.                       

Behörig att söka

Stipendiemedlen kommer huvudsakligen från kopierings/-upphovsrättsersättningar från Bonus Copyright Access, samt i liten del från CopySwede. Pengarna är ersättning för användande av upphovsrättsligt skyddade texter och/eller bilder, och i liten del från kopiering av tv-program.

Det är därför som upphovsrättsliga regler avgör vem som är behörig att söka Journalistförbundets stipendier.

Behöriga att söka är alla som under de senaste tre åren haft texter och/eller bilder publicerade i svenska tryckta tidningar eller tidskrifter, eller haft bilder publicerade i svenska böcker och alla som medverkat i produktioner av svenska tv-program som sänts i SVT, TV4 AB, TV3 och Kanal 5.

Det spelar ingen roll var du är verksam nu eller om du är anställd eller frilans, det avgörande för behörighet att söka Journalistförbundets stipendier är endast att du uppfyller ovanstående behörighetskriterier.

Sök stipendiet

Sista ansökningsdag var den 27 september 2018. 

För sent inkomna eller ofullständigt ifyllda ansökningar beaktas inte.

Våra stipendier är väldigt eftersökta därför prioriterar vi sökanden som inte tidigare fått Journalistförbundets stipendier.  

Eventuella frågor om stipendiet besvaras av Cecilia Berg 08-613 75 36 eller per e-post: stipendier@sjf.se

Den som får stipendiet underrättas per brev eller mejl och namnen publiceras här på hemsidan och i tidningen Journalisten.

Senast ändrad 12 mars 2020