Spanska i Madrid

Publicerad 9 maj 2018

Nästa 14-dagars intensivkurs i spanska i Madrid kommer att hållas i februari/mars 2019 och ansökan kommer att kunna göras under hösten 2018.

Kurs i spanska för individuella studier kan under tiden sökas via Utbildning- och kompetensutvecklingsstipendiet

För språkkurser gäller det att sökande behärskar den europeiska språknivån A2.

Nivå A2 innebär:

Jag kan förstå fraser och de vanligaste orden som har att göra med personliga förhållanden (till exempel mycket grundläggande person och familjeinformation, shopping, närgeografi, arbetssituationen). Jag kan kommunicera i enkla och vanemässiga sammanhang och kräver ett enkelt och direkt utbyte av information om vardagliga ämnen och aktiviteter. Jag kan använda ett antal fraser för att på ett enkelt sätt beskriva min familj och andra människor, hur jag lever och bor, min utbildningsbakgrund och mitt nuvarande eller senaste jobb.

Behörig att söka

Stipendiemedlen kommer huvudsakligen från kopierings/-upphovsrättsersättningar från Bonus Copyright Access, samt i liten del från CopySwede. Pengarna är ersättning för användande av upphovsrättligt skyddade texter och/eller bilder, och i liten del från kopiering av tv-program.

Det är därför som upphovsrättsliga regler avgör vem som är behörig att söka Journalistförbundets stipendier.

Behöriga att söka är alla som under de senaste tre åren haft texter och/eller bilder publicerade i svenska tryckta tidningar eller tidskrifter, eller haft bilder publicerade i svenska böcker och alla som medverkat i produktioner av svenska tv-program som sänts i SVT, TV4 AB, TV3 och Kanal 5.

Det spelar ingen roll var du är verksam nu eller om du är anställd eller frilans, det avgörande för behörighet att söka Journalistförbundets stipendier är endast att du uppfyller ovanstående behörighetskriterier.

Sök stipendiet

Nästa 14-dagars intensivkurs i spanska i Madrid kommer att hållas i februari/mars 2019 och ansökan kommer att kunna göras under hösten 2018. Kurs i spanska för individuella studier kan under tiden sökas via Utbildning- och kompetensutvecklingsstipendiet.

Eventuella frågor om stipendiet Spanska i Madrid besvaras av Cecilia Berg 08-613 75 36 eller per e-post: stipendier@sjf.se

Senast ändrad 14 maj 2018