Avgifter för anställda

Det här medlemsavgifterna gäller för dig som har någon form av anställning, till exempel är tillsvidareanställd, vikarie eller bamanningsanställd. Månadsinkomsten baseras endast på de inkomster du har från arbetsgivare där du helt eller delvis arbetar journalistiskt. 

OBS: För dig som är studerandemedlem och ansöker om yrkesverksamt medlemskap så behöver du inte betala förbundets medlemsavgift första månaden. Vi bjuder på den. Däremot kan du fortfarande behöva betala avgifter till till exempel klubbar, sektioner eller försäkringar. 

Månadsinkomst Avgift
0 - 12 000 kr 100 kr / mån
12001 - 18000 kr 200 kr / mån
18001 - 24000 kr 300 kr / mån
24001 - 32000 kr 325 kr / mån
32001 -  355 kr / mån

Längst ner på denna sida kan du slå in din inkomst och enkelt se din avgift. 

Premie för inkomstförsäkring

Till medlemsavgiften tillkommer en premie för inkomstförsäkring som är obligatorisk för alla medlemmar som också är medlemmar i en a-kassa och uppfyller villkoren i inkomstförsäkringen. Premien för inkomstförsäkringen är:

  • 15 kr /mån om du tjänar under 25025 kronor
  • 60 kr /mån om du tjänar över 25025 kronor (Se nedan)

Är du inte med i någon a-kassa betalar du ingen premie för inkomstförsäkring.

OBS! Journalistförbundets styrelse har i maj 2020 beslutat att avgiften för inkomstförsäkringen tillfälligt sänks till 15 kronor för alla medlemmar som har en månadsinkomst under 33 000 kronor. Detta som en konsekvens av att taket i a-kassan tillfälligt höjts. Läs mer här: Lägre avgift för fler i inkomstförsäkringen

Klubb- och distriktsavgift

Till medlemsavgiften tillkommer också eventuell avgift till klubb och distrikt, på mellan 0-25 kr / mån vardera. 

För dig som betalar medlemsavgiften via bankgiro tillkommer faktureringsavgift på 20 kronor per avi. Ingen faktureringsavgift tillkommer vid betalsätt autogiro eller e-faktura.

A-kassa

A-kasseavgiften är fristående från medlemsavgiften till Journalistförbundet och betalas direkt till den a-kassa som du är ansluten till. Kontakta din a-kassa för mer information.

Har du rätt inkomst registrerad?

Enklast kontrollerar och uppdaterar du dina inkomstuppgifter genom att logga in med mobilt BankID på Min sida. Du kan också kontakta medlemsservice

Bli medlem

Senast ändrad 1 april 2021

Är du medlem i en a-kassa?