Avgifter för anställda

Det här medlemsavgifterna gäller för dig som har någon form av anställning, till exempel är tillsvidareanställd, vikarie eller bemanningsanställd. Månadsinkomsten baseras endast på de inkomster du har från arbetsgivare där du helt eller delvis arbetar journalistiskt. Tabellen gäller även vid arbetslöshet, sjukskrivning och vidareutbildning.

OBS: För dig som är studerandemedlem och ansöker om yrkesverksamt medlemskap så behöver du inte betala förbundets medlemsavgift första månaden. Vi bjuder på den. Däremot kan du fortfarande behöva betala avgifter till till exempel klubbar, sektioner eller försäkringar. 

 Månadsinkomst   Förbundsavgift 
         0 - 18000 kr  200 kr / mån
 18001 - 27000 kr  310 kr / mån
 27001 - 36000 kr  345 kr / mån
 36001 -   380 kr / mån

Premie för inkomstförsäkring

Till medlemsavgiften tillkommer en premie för inkomstförsäkring som är obligatorisk för alla medlemmar som också är medlemmar i en a-kassa och uppfyller villkoren i inkomstförsäkringen. Premien för inkomstförsäkringen är från och med 1 juni 2023:

  • 5 kr /mån om du tjänar upp till och med 33000 kronor.
  • 30 kr /mån om du tjänar mer än 33000 kronor (se undantag nedan).

Du behöver själv meddela om du är med i en a-kassa eller inte. Är du inte med i någon a-kassa betalar du ingen premie för inkomstförsäkring.

Undantag gäller för när tiden enligt a-kassan är överhoppningsbar. Då fortsätter man betala den högre premien 30 kr/månad även om man tillfälligt har en lägre inkomst under taket i a-kassan. Undantagen för överhoppningsbar tid gäller medlemmar som är föräldraledig, sjukskriven, arbetssökande och avgångsvederlag.

Klubb- och distriktsavgift

Till medlemsavgiften tillkommer också eventuell avgift till klubb och distrikt, på mellan 0-25 kr / mån vardera. 

För dig som betalar medlemsavgiften via bankgiro tillkommer faktureringsavgift på 20 kronor per avi. Ingen faktureringsavgift tillkommer vid betalsätt autogiro eller e-faktura.

Arbetssökande, föräldraledig eller sjukskriven?

Här kan du läsa om reducerad avgift.

A-kassa

A-kasseavgiften är fristående från medlemsavgiften till Journalistförbundet och betalas direkt till den a-kassa som du är ansluten till. Kontakta din a-kassa för mer information.

Har du rätt inkomst registrerad?

Enklast kontrollerar och uppdaterar du dina inkomstuppgifter genom att logga in med mobilt BankID på Min sida. Du kan också kontakta medlemsservice

Bli medlem

Senast ändrad 19 december 2023

Är du medlem i en a-kassa?