Avgifter för anställda

Det här medlemsavgifterna gäller för dig som har någon form av anställning, till exempel är tillsvidareanställd, vikarie eller bamanningsanställd. Månadsinkomsten baseras endast på de inkomster du har från arbetsgivare där du helt eller delvis arbetar journalistiskt. 

OBS: första månaden är gratis för dig som är studerandemedlem och ansöker om yrkesverksamt medlemskap.

Månadsinkomst Avgift
0 - 12 000 kr 100 kr / mån
12001 - 18000 kr 200 kr / mån
18001 - 24000 kr 300 kr / mån
24001 - 32000 kr 325 kr / mån
32001 -  355 kr / mån

Längst ner på denna sida kan du slå in din inkomst och enkelt se din avgift. 

Premie för inkomstförsäkring

Till medlemsavgiften tillkommer en premie för inkomstförsäkring som är obligatorisk för alla medlemmar som också är medlemmar i en a-kassa och uppfyller villkoren i inkomstförsäkringen. Premien för inkomstförsäkringen är:

  • 15 kr /mån om du tjänar under 25025 kronor
  • 65 kr /mån om du tjänar över 25025 kronor

Är du inte med i någon a-kassa betalar du ingen premie för inkomstförsäkring. 

Klubb- och distriktsavgift

Till medlemsavgiften tillkommer också eventuell avgift till klubb och distrikt, på mellan 0 - 25 kr / mån vardera. 

För dig som betalar medlemsavgiften via bankgiro tillkommer faktureringsavgift på 10 kronor per avi. 

A-kassa

Om du är med i en a-kassa skickas en avgiftsavi ut separat från a-kassan.

Har du rätt inkomst registrerad?

Enklast kontrollerar och uppdaterar du dina inkomstuppgifter genom att logga in med mobilt BankID på Min sida. Du kan också kontakta medlemsservice

Bli medlem

Senast ändrad 11 februari 2020

Är du medlem i en a-kassa?