Precis som anställda kan du frilans vara föräldraledig när du får barn, liksom vabba och ta ut tillfällig föräldrapenning. Läs mer om vad som gäller och var du hittar mer information.

Föräldrapenning för dig som frilans

Reglerna skiljer sig inte åt för dig som är egenföretagare när det gäller föräldrapenning jämfört med anställda. I princip gäller de generella reglerna:

För ett barn får föräldrarna sammanlagt 480 dagar med föräldrapenning, där 390 dagar ersätts med antingen sjukpenningnivån eller grundnivån, beroende på föräldrarnas inkomst, och 90 dagar med lägstanivån 250 kronor per dag, oavsett föräldrarnas inkomst.

Föräldrapenningen enligt sjukpenningnivån är kalenderdagsberäknad. Den är knappt 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst, SGI.

SGI fastställs av Försäkringskassan när du begär föräldrapenning. SGI ligger också till grund för tillfällig föräldrapenning (vård av sjukt barn) och sjukpenning. Du kan läsa mer om hur SGI räknas ut här.

Föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning (vård av sjukt barn) betalas alltid ut utan karensdagar. De karensdagar du eventuellt har valt gäller bara din sjukpenning.

För att få föräldrapenning på sjukpenningnivån under de första 180 dagarna krävs att föräldern 240 dagar i följd före barnets födelse, eller den beräknade tidpunkten för födelsen, haft rätt till SGI, det vill säga antingen arbetat eller haft SGI-skyddad tid under arbetslöshet eller studier.

Många frilansar väljer att arbeta någon dag per vecka och inte ta ut full ersättning. Då bör du läsa på så att du inte förlorar din SGI när ditt barn har fyllt ett år. Du hittar all uppdaterad information om föräldrapenning på Försäkringskassans webbplats.

 

Graviditetspenning för egenföretagare

Gravida egenföretagare kan få graviditetspenning om arbetet är fysiskt ansträngande eller innehåller någon risk för skadlig inverkan på hälsan, graviditeten eller fostret. För att kunna få graviditetspenning på grund av risker i din arbetsmiljö måste du skicka in ett särskilt läkarutlåtande från en arbetsmiljöspecialist. En arbetsmiljöspecialist kan vara en läkare med specialistbevis i yrkesmedicin, yrkes- och miljömedicin, arbets- och miljömedicin eller företagsvård. Det kan också vara en yrkeshygieniker som arbetar på en arbets- eller miljömedicinsk klinik. Ersättningen är 80 procent av inkomsten.

Får du som medlem problem med Försäkringskassan kan du alltid vända dig till Frilansjouren för rådgivning. 

Senast ändrad 11 mars 2024