Frilansavtal

Det frilansavtal Journalistförbundet har förhandlat fram ger dig som frilans bland annat en viss uppsägningstid om du haft ett långvarigt uppdrag. Avtalet reglerar också att du som frilans ska få ersättning för andra omkostnader i samband med uppdraget.

Journalistförbundets frilansande medlemmar omfattas från den 1 september 2015 av två frilansavtal.

De tidigare frilansavtalen för dagspressområdet, tidskriftsområdet och public service ersattes då av ett gemensamt frilansavtal med Almega Medieföretagen. Detta avtal omfattar även kommersiella etermedier. Avtalet gäller förbundets medlemmar som utför frilansuppdrag för företag anslutna till Medieföretagen.

För fotografer och tecknare som frilansar för SVT och UR finns alltjämt ett särskilt bildfrilansavtal som förbundet, tillsammans med ett antal bildorganisationer, till exempel Sveriges Fotografers förbund och Föreningen Svenska Tecknare, är part i. I detta avtal är SVT/UR part jämte bland annat Journalistförbundet.

Frilansavtalet med Medieföretagen innehåller i första hand regler om leveransvillkor. Här finns också en regel om att den frilansjournalist som haft ett stadigvarande uppdrag och får detta avbrutet har rätt till en viss betald uppsägningstid. Vidare klargörs i avtalet att uppdragsgivaren, utöver arvode, ska ersätta frilansen för andra omkostnader i samband med uppdraget.

Frågor om arvoden regleras inte genom frilansavtalet med Medieföretagen. För uträkning av arvode hänvisar Journalistförbundet främst till vår Frilanskalkylator och vår Frilansrekommendation.

När gäller avtalet?

Från och med 1 september 2015 och tills vidare. Några nya förhandlingar är i dagsläget inte planerade.

Vad gör du om en uppdragsgivare inte vill följa avtalet?

Då kontaktar du din lokala klubb eller Frilansjouren

 

Senast ändrad 1 mars 2024