Att bli skyddsombud

Det är arbetstagarna som utser sitt skyddsombud på arbetsplatsen. Grundregeln är att det på en arbetsplats med minst fem arbetstagare ska finnas ett skyddsombud.

Posten kan också kallas arbetsmiljöombud. Bland arbetstagarna på arbetsplatsen utses ett lokalt skyddsombud. Det kan även finnas skyddsombud på mindre arbetsplatser om arbetsförhållandena kräver det.

Skyddsombudet utses för ett särskilt skyddsområde, det kan till exempel finnas ett skyddsombud per avdelning, per redaktion, per skift eller per kollektivavtalsområde. Det beror på vad som är lämpligt och möjligt på den enskilda arbetsplatsen, och avgörs av den organisation som utser skyddsombudet – normalt den lokala klubben. Det viktigaste är att skyddsområdet definieras så att arbetsgivaren vet vilket skyddsombud som ska kontaktas i olika frågor.

Flera skyddsombud samtidigt

Om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen utses skyddsombudet av medlemmarna i den arbetstagarorganisation som står bakom avtalet. Om det finns flera kollektivavtal kan arbetstagarorganisationerna utse varsitt skyddsombud, eller ett gemensamt.

Om det finns flera skyddsombud ska ett utses till huvudskyddsombud med uppgift att samordna skyddsombudens verksamhet. Finns det flera huvudskyddsombud från olika fackliga organisationer är det upp till organisationerna att komma överens om hur arbetet ska fördelas.

Kan väljas under året

Valet av skyddsombud kan förslagsvis göras på årsmötet, men ett skyddsombud kan givetvis väljas under andra delar av året, till exempel på ett klubbmöte eller genom att styrelsen föreslår ett nytt skyddsombud genom mejlutskick. I bästa fall utses skyddsombudet för en period om tre år, men om du är anställd kortare tid än så eller av någon anledning inte kan ta uppdraget på så lång tid kan undantag göras.

Arbetsgivaren ska informeras skriftligen om vem som väljs till skyddsombud och för vilket skyddsområde. Arbetsgivaren ska i sin tur tydliggöra valet för arbetstagarna på exempelvis en anslagstavla eller ett intranät. Anmäl även skyddsombudet till oss på förbundet. Det gör du här.

Senast ändrad 11 januari 2021