Om någon skadas eller blir sjuk

Ibland händer det som inte får hända och en arbetstagare skadas på något sätt på eller av arbetet.

Det kan handla om fysiska skador när en arbetstagare ramlar i trappan, snubblar över lösa kablar, eller sliter ut sina armbågar framför datorn. Det kan också handla om psykiska skador som utbrändhet, depression efter mobbning eller chock efter en hotfull eller på annat sätt skrämmande situation i samband med ett uppdrag. En skada kan också ske på vägen till arbetet, ett så kallat färdolycksfall.

Det är givetvis viktigt att arbetsgivare och skyddsombud försöker hitta orsaken bakom skadan så att upprepning kan undvikas. Samtidigt är det viktigt att inte fastna i diskussioner om att hitta en syndabock.

Ansvar för att anmäla

Arbetsgivaren har ansvar för att anmäla skador eller misstänkta skador till Försäkringskassan och i allvarliga fall även till Arbetsmiljöverket. Du som skyddsombud ska skriva under en sådan anmälan och du kan hjälpa arbetstagaren med detta om arbetsgivaren av någon anledning väljer att inte anmäla.

En arbetsgivare som anmäler en arbetsskada riskerar inget skadestånd. Anmälan möjliggör enbart att arbetstagaren kan ha rätt till ersättning för inkomstbortfall och andra kostnader förknippade med arbetsskadan. Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen kan arbetstagaren också anmäla skadan och ansöka om ersättning från AFA försäkringar. Mer om detta går att läsa här.

Senast ändrad 11 januari 2021