Löneprocessen

Publicerad 14 mars 2019

Kollektivavtalens löneprocess har sju steg som journalistklubben och företaget ska samverka kring. Parterna ska sträva efter att finna samverkans- och
samarbetsformer.

Enligt kollektivavtalen mellan Journalistförbundet och Medieföretagen ska de anställdas löner sättas individuellt, i en löneprocess. Processen är indelad i sju steg, och beskrivs i löneavtalet – som ligger som en bilaga till varje kollektivavtal. Journalistförbundet har gemensamt med Medieföretagen tagit fram en vägledning för att ge ett exempel på hur löneavtalet kan tillämpas och hur den årliga löneprocessen kan utformas. Det är dock viktigt att processen anpassas till de förutsättningar som gäller på varje företag.

Ladda ner stödmaterialet via länken nedan.

Senast ändrad 13 maj 2020