Löneprocessen

Kollektivavtalens löneprocess är till för att lönesättningen ska vara begriplig, rättvis och i samverkan mellan arbetsgivaren och facket. Processen har sju steg och det är viktigt att hitta de bästa samverkans- och samarbetsformerna för just er. 

Enligt kollektivavtalen mellan Journalistförbundet och Medieföretagen ska de anställdas löner sättas individuellt, i en löneprocess. Processen är indelad i sju steg, och beskrivs i löneavtalet – som ligger som en bilaga till varje kollektivavtal. Journalistförbundet har gemensamt med Medieföretagen tagit fram en vägledning för att ge ett exempel på hur löneavtalet kan tillämpas och hur den årliga löneprocessen kan utformas. Det är dock viktigt att processen anpassas till de förutsättningar som gäller på varje företag.

Ladda ner stödmaterialet via länken nedan.

Senast ändrad 28 mars 2024