A-kassan för frilansar

Det finns många frågor kring hur det fungerar att vara ansluten till a-kassan när man är företagare. Här får du tips på vad du bör tänka på.

Så fungerar a-kassan för företagare

A-kassan fungerar ungefär på samma sätt för dig som är frilansande företagare som för den som är anställd. Även om du är företagare kan du alltså vara medlem i en a-kassa. Så här säger Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor:

”Rätt att bli medlem i en arbetslöshetskassa har var och en som vid ansökningstillfället förvärvsarbetar och uppfyller villkoren i kassans stadgar om arbete inom kassans verksamhetsområde.” För att exempelvis bli medlem i Journalisternas a-kassa ska du arbeta, eller ha arbetat med journalistisk verksamhet.

Som företagare kan det vara bra att känna till reglerna i det fall du skulle behöva få ersättning från kassan. Alla a-kassor följer samma lagstiftning.

Du bör tänka på:

  • Generellt ses uppdragstagare som företagare enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring och har ingen rätt till ersättning under tiden man tar uppdrag. Det här gäller även om du anlitar ett så kallat egenanställningsföretag som mellanhand. Kammarrätten har betraktat egenanställningsföretag som att de inte kan jämställas med en vanlig arbetsgivare när det har gällt avgöranden om rätt till ersättning. Du bör alltid kontakta din a-kassa för att få veta om ett uppdrag eventuellt kan godkännas. Det är självständigheten i uppdragen som avgör. Kassan gör en sammantagen bedömning utifrån varje fall.

  • Du har ingen rätt till ersättning innan din verksamhet lagts ner och din personliga verksamhet i företaget måste ha upphört. Företaget kan läggas vilande och det kan man göra en gång vart femte år. Du behöver inte anmäla någonstans att företaget är vilande, förutom att intyga till a-kassan. Det handlar helt enkelt om att det inte får vara någon aktivitet i företaget. Har du redan utnyttjat det en gång inom fem års tid måste företaget helt läggas ner, det vill säga avregistreras från F-skatt och moms hos Skatteverket. Särskilda regler gäller om du drivit ditt företag vid sidan om heltidsarbete.

  • Att lägga ditt företag vilande innebär att du får ha registreringen kvar, men ingen verksamhet får fortsättningsvis förekomma. Det finns vissa undantag på vad som får göras i företaget när det är vilande. Du kan till exempel få göra de redovisningar och åtaganden som myndigheter kräver. Exempel på saker som du inte får göra är att marknadsföra dig eller förbereda för att sälja varor eller tjänster. En hemsida kan exempelvis räknas som marknadsföring beroende på hur den är utformad. Du får inte heller marknadsföra dina tjänster eller ditt företag i sociala medier. Reglerna finns till för att ingen ska kunna konkurrera med hjälp av ersättning från a-kassan. Men det är bra att tänka på när man uppger sin arbetstid i företaget är att även stillestånd, marknadsföring, administration etc. kan räknas som arbetstid.

  • Om du investerar en stor del av ditt överskott i ditt företag påverkar det sedan din ersättning eftersom ditt resultat sjunker, vilket är det underlag som ersättningen baseras på.

  • Det finns olika sätt att bestämma vilken inkomst som ska utgöra underlag för hur mycket pengar du kan få ut från a-kassan. För att få veta vad som gäller just dig är det bäst att kontakta din a-kassa.  A-kassan baserar din inkomst på det sista skattebeslutet eller ett genomsnitt på de två åren innan. För nystartade företag inom 24 månader kan istället inkomsten från anställningen innan användas.

Extra viktigt att tänka på: Det finns regler på hur lönsamt företaget får vara. Om man lägger ner företaget när man har god lönsamhet och mycket jobb finns det risk för avstängning på 45 ersättningsdagar plus sju karensdagar. I det fall en företagare plötsligt blir av med stora uppdrag kan man be uppdragsgivaren om ett intyg på att uppdraget ska upphöra. Samtidigt är det viktigt att lägga ner företaget i tid så att man inte går arbetslös en längre tid i företaget innan man söker ersättning.

Allmänna råd

Det är inte möjligt att ge något allmänt råd till frilansar som bedriver egen företagsverksamhet om de ska gå med i någon a-kassa eller inte. Som företagare kan man periodvis vara utan uppdrag och det måste man vara medveten om, men det går inte att varva självständiga uppdrag med ersättning från a-kassan. Att lägga sitt företag vilande eller avregistrera det helt kan för en del kännas allt för långt borta. För andra kan det vara en livsviktig försäkring den dag man känner att det inte längre går att leva på att vara egenföretagare. Det är upp till dig som företagare att ta det beslut som passar dig bäst baserat på ditt utgångsläge.

Att vara med i en a-kassa är också en extra trygghet vid sjukdom. I dag är det vanligt att man kan bedömas frisk på andra delar av arbetsmarknaden än sin tidigare sysselsättning. Då får man inte längre sjukpenning utan tvingas söka arbete.

I Sverige tillämpar vi en variation av Gentsystemet. Det innebär att a-kassorna är stiftade av fackförbund men drivs som självständiga ekonomiska föreningar i nära samarbete med sin stiftare. På stämman och i styrelserna sitter ofta också ledamöter som står fackförbunden nära. En ledamot är alltid utsedd av staten. Regelverket styrs i lag och är lika för alla. Det finns även a-kassor som inte är kopplade till något fackförbund.

Här kan du läsa mer om Journalisternas a-kassa: http://journalisternas-akassa.se/

Här kan du läsa mer om Sveriges a-kassor: http://www.sverigesakassor.se/

Tre frilansar om a-kassan:

 

Bild på Leonarda
Foto: Privat

Leonarda Arcidiacono, frilansjournalist

– Tyvärr är jag ännu inte medlem i a-kassan och har aldrig varit det, inte ens under åren som anställd. Jag är inte insatt i hur det fungerar för oss egenföretagare. Det skulle så klart kännas tryggt att vara medlem i a-kassan. Jag får undersöka saken framöver.

 

Bild på Viktor
Foto: Privat

Viktor Meidal, frilansjournalist

– Jag är med i a-kassa som en trygghet ifall något oförutsett skulle hända som gör att jag inte längre har några uppdrag. Och av solidaritet för andra som står utanför arbetsmarknaden, eftersom jag vet att journalistbranschen är väldigt tuff.

 

 

Bild på Julia
Foto: Privat

Julia Skott, frilansjournalist

– Eftersom jag inte kan ta ut a-kassa en kortare tid, eller kombinera a-kassa med arbete som en ”vanlig” person, har jag inte sett någon poäng med att vara med i a-kassan. Det känns helt enkelt inte realistiskt eller relevant för en frilansande egenföretagare. Kanske cyniskt, kanske optimistiskt, jag vet inte.

Senast ändrad 22 februari 2022