Så används presskortet

Presskortet är en yrkeslegitimation som du kan använda för att visa att du är journalist och medlem i Journalistförbundet. Kortet garanterar också att du som medlem i förbundet har förbundit dig att följa yrkesreglerna.

Presskortet ska användas då du som journalist i ditt arbete behöver legitimera dig. Det kan handla om att få tillträde till exempelvis presskonferenser, evenemang eller utställningar som du som journalist ska bevaka. Det kan också vara situationer då en intervjuperson vill försäkra sig om att du är journalist.

Kortet garanterar att du som medlem i Journalistförbundet förbundit dig att följa yrkesreglerna. Mer information om yrkesreglerna hittar du här.

Kortet får inte användas för privata ändamål. Detta framgår av yrkesregel fyra: ”Använd inte din ställning som journalist, eller presskortet, till att utöva påtryckning för egen eller andras vinning eller till att skaffa privata förmåner.”

Att presskortet används på ett ansvarsfullt sätt är en viktig förutsättning för att upprätthålla förtroendet för journalister och journalistiken.

Senast ändrad 12 december 2023