Klubbar och sektioner

Journalistförbundets frilansmedlemmar är orgniserade i tre klubbar: Frilans Riks, BLF_Fotograferna eller Medietextarna. Frilans Riks har dessutom sektioner som är uppdelade i geografiska områden. 

BLF_Fotograferna

BLF_Fotograferna är en branschorganisation för dig som är fotograf eller filmare som arbetar redaktionellt. BLF_Fotograferna ger rådgivning samt gör årligen guider som säljare och beställare av bild/film har nytta av. Från och med 2022 är BLF_Fotograferna en del av Journalistförbundet. Läs mer här

Medietextarna

Medietextarna är en fackklubb inom Journalistförbundet som verkar för att förbättra villkoren för undertextare. De organiserar i huvudsak frilansar, men erbjuder även intressemedlemskap för anställda. Läs mer här

Frilans Riks

Frilans Riks styrelse arbetar med frilansfrågor på ett övergripande plan. De larmar om låga arvoden, organiserar frilanssektionerna och driver andra frilansfackliga frågor. Läs mer här.

Sektioner i Frilans Riks

Vill du träffa andra frilansar på din egen ort? Eller lyfta en fråga om en lokal uppdragsgivare där det uppstått problem? Då är det din sektion du ska kontakta. Sektionerna anordnar också mingel, julbord och andra sociala aktiviteter i olika utsträckning. En del av dem erbjuder också kurser och föreläsningar.

Frilans Syd
Mellansveriges frilansjournalister
Mälardalen
Sektion Norra Norrland.
Södra Norrlands frilanssektion
Värmland
Västra Frilans

För att kontakta någon av de sektioner som inte har en egen hemsida kan du vända dig till Frilans Riks som kan hjälpa dig att nå rätt person. 

Senast ändrad 11 mars 2024