Frilans Riks, BLF_Fotograferna och våra sektioner

Journalistförbundet är uppdelat i klubbar och sektioner. Som frilansmedlem ingår du alltså både i en klubb och en sektion.

Klubbar är i de flesta fall regionala och består i sin tur av en mängd olika sektioner. Som frilansmedlem tillhör du antingen klubben Frilans Riks eller BLF_Fotograferna. Vilken sektion du tillhör beror på var du bor eller vilket yrke du har. De flesta sektioner i Frilans Riks består av frilansar inom samma geografiska område, medan sektionen Medietextarna samlar alla som arbetar med undertexter oavsett var de bor.

Frilans Riks

Frilans Riks styrelse arbetar med frilansfrågor på ett övergripande plan. De larmar om låga arvoden, träffar politiker för att lyfta egenföretagarnas situation och de har också en hel del nordiska kontakter och samarbeten. Läs mer om verksamheten och hur du gör för att komma i kontakt med styrelsen här.

BLF_Fotograferna

BLF_Fotograferna är en branschorganisation för dig som är fotograf eller filmare som arbetar redaktionellt. BLF_Fotograferna ger rådgivning samt gör årligen guider som säljare och beställare av bild/film har nytta av. Från och med 2022 är BLF_Fotograferna en del av Journalistförbundet. Läs mer här.

Sektioner i Frilans Riks

Vill du träffa andra frilansar på din egen ort? Eller lyfta en fråga om en lokal uppdragsgivare där det uppstått problem? Då är det din sektion du ska kontakta. Sektionerna anordnar också mingel, julbord och andra sociala aktiviteter i olika utsträckning. En del av dem erbjuder också kurser och föreläsningar.

Medietextarna
Södra Norrlands frilanssektion
Mälardalen
Syd
Värmland
Västerbotten
Västra
Östergötland
 

För att kontakta någon av de sektioner som inte har en egen hemsida kan du vända dig till Frilans Riks som kan hjälpa dig att nå rätt person. 

Senast ändrad 21 oktober 2022