Föräldraledighet

Som förälder har du en rätt att vara ledig enligt de villkor som regleras i Föräldraledighetslagen. Det kan handla om hel ledighet till dess att barnet fyller 18 månader, eller ledighet så länge du har dagar kvar med föräldrapenning. Du har också rätt att förkorta din arbetstid med upp till 25 procent för ett barn under 8 år oavsett om du har fortsatt rätt till föräldrapenning. Det finns ett krav på att anmäla föräldraledigheten minst två månader i förväg, eller så snart det är möjligt. Utöver det har du en rätt att vara ledig för att vårda ditt sjuka barn, det vill säga vabba, som grundregel till dess att barnet har fyllt 12 år. Här gäller av naturliga skäl inget krav på längre varseltid utan rätten finns när behovet finns.  

Om arbetsgivaren behandlar dig sämre eller till och med vill säga upp dig på grund av din föräldraledighet kan de göra sig skyldig till missgynnande och då kan du ta hjälp av din lokala fackklubb eller höra av dig till förbundets rådgivning. Du är däremot inte helt skyddad mot uppsägning, även föräldralediga kan sägas upp – förutsatt att det inte har med föräldraledigheten att göra – om det till exempel sker en omorganisation på jobbet under ledigheten. Uppsägningstiden börjar då inte löpa förrän efter att din aktuella ledighetsperiod är avslutad. Du kan också läsa mer om föräldraledighet hos Försäkringskassan, samt om vab.

Föräldraledighet med kollektivavtal 

För dig som arbetar på ett företag med kollektivavtal kan du efter en viss kvalificeringsperiod ha rätt till löneutfyllnad, även kallat föräldralön. Om och hur länge du har rätt till det och övriga villkor kan du läsa mer om i det kollektivavtal som gäller på din arbetsplats. Kollektivavtalen hittar du här.

Senast ändrad 1 mars 2024