Presskort för studenter

När du är studerandemedlem ingår ett presskort i medlemskapet. Det är ett bevis på att du är medlem i Journalistförbundet, och en trovärdig journalist. 

Presskortet är …

  • ... en godkänd id-handling som kan användas som legitimation.
  • ... ett bevis på att du är medlem i Journalistförbundet.
  • ... en försäkran om att du är en trovärdig journalist, som har förbundit dig att följa de yrkesetiska reglerna.
  • ... en legitimation som gör det lättare för dig att vinna förtroende hos intervjupersoner och få tillträde till presskonferenser och evenemang.

När du är studerandemedlem står det "student" på ditt presskort. Läs mer om presskort här.

Senast ändrad 11 september 2023