Därför är mångfald en facklig fråga

Mångfald och inkludering kräver samverkan mellan fack och arbetsgivare. Men också att facket representerar alla medlemmar på ett relevant sätt. Ingen ska behöva känna sig diskriminerad på jobbet. Facket och medlemmarna har en viktig roll i både det förebyggande arbetet och när någon drabbas.

Arbetsgivarens arbete mot diskriminering ska ske i samverkan med representanter för arbetstagarna – alltså alla förtroendevalda.

Förtroendevalda gör ett bättre jobb om de får input av medlemmarna och att frågan lever överallt i en organisation. Journalistförbundets stadgar säger också att vi ska ta tillvara våra medlemmars intressen på grundval av alla människors lika värde. Vem eller vad definierar vilka dessa intressen är? Även här är allas erfarenheter viktiga och samtal en bra väg till kunskap och förbättring.

Praktiskt arbete ger trovärdighet

Därtill handlar det om trovärdighet. Om vi som förbund bara kan frågorna i teorin, men inte jobbar med dem i praktiken – då kan vi inte anse oss företräda alla medlemmar. Om medlemmar och potentiella medlemmar inte känner igen sig i någon av de fackliga representanterna finns stor risk att de inte känner sig hemma i vår organisation.

Här behöver vi titta både på vad arbetsgivaren gör, men också hur det ser ut i våra egna styrelser och handlingsplaner.

Du som medlem kan fundera över på vilket sätt du kan bidra i det arbetet. Kanske peppa en kollega att bli förtroendevald eller själv engagera dig i en specifik fråga? Kanske du också kan vara med och bidra med ett mångfaldsperspektiv?

Tillsammans är vi starkare!

Senast ändrad 1 mars 2024