Betala med autogiro

Ett enkelt sätt att betala dina avgifter till Journalistförbundet är att betala via autogiro. Du slipper hålla reda på förfallodagar, fylla i långa OCR-nummer och betalar ingen faktureringsavgift.

Betala medlemsavgiften med autogiro

Enklast gör du detta genom att anmäla dig för autogirobetalning inloggad i din internetbank. Sök på betalningsmottagare Journalistförbundet (autogirokonto 5720-8704).

Är du frilansmedlem, tänk på att du måste ange dina privata kontouppgifter för medlemsavgiften, det går inte att ange ditt bolags kontouppgifter eftersom du då kommer att få ett felmeddelande från din bank. Det beror på att medlemsavgiften som du betalar till förbundet är en privat avgift och inget som du kan ta upp i ditt  företags bokföring

Alternativt fyller du i blanketten anmälan Journalistförbundet där du medger att medlemsavgiften dras från ditt konto. Posta den till:

Journalistförbundets medlemsregister, Box 1116, 111 81 Stockholm.

Betala serviceavgiften med autogiro till Servicebolaget

Avgiften till Servicebolaget kan också betalas via autogiro. Du kommer dock fortsatt att få dina avgiftsfakturor per post som underlag i din bokföring.

Fyll i blanketten autogiroanmälan Servicebolaget där du medger att serviceavgiften automatiskt dras från ditt konto. Posta den till:

Journalistförbundets medlemsregister, Box 1116, 111 81 Stockholm.

Senast ändrad 23 mars 2020