Offentlighetsprincipen

Publicerad 22 maj 2019

Offentlighetsprincipen innebär att alla uppgifter, handlingar och liknande som finns hos offentliga myndigheter ska vara offentliga för allmänheten.

Sedan finns undantag från den här regeln i offentlighet- och sekretesslagen. Alla medborgare – svenska som utländska – omfattas av dessa rättigheter. Men de är också nödvändiga för att du som journalist ska kunna utöva ditt yrke.

Senast ändrad 22 maj 2019