Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär att alla uppgifter, handlingar och liknande som finns hos offentliga myndigheter ska vara offentliga för allmänheten.

Alla medborgare – svenska som utländska – omfattas av dessa rättigheter. Men de är också nödvändiga för att du som journalist ska kunna utöva ditt yrke. Observera att undantag från regeln finns i offentlighet- och sekretesslagen. 

Du kan läsa mer om offentlighetsprincipen på Regeringskansliets hemsida.

Senast ändrad 18 mars 2020