Avgiften beror på din inkomst

Din avgift till förbundet grundas på den inkomst du har om du är anställd eller frilans. Därför är det viktigt att du alltid ser till att ha uppdaterade inkomstuppgifter i vårt medlemsregister. Detta är även viktigt eftersom Journalistförbundets kansli enligt ett kongressbeslut inte kan ändra inkomstuppgifter och avgifter retroaktivt.

1 januari 2022 ändrades medlemsavgifterna till Journalistförbundet, efter beslut på kongressen i oktober 2021. Läs mer här

Enklast kontrollerar och uppdaterar du dina inkomstuppgifter genom att logga in med BankID på Min sida. Du kan också kontakta medlemsservice. På Min sida hittar du även fakturorna för din medlemsavgift.