Avgiften beror på din inkomst

Din avgift till förbundet grundas på den inkomst du har om du är anställd eller frilans. Därför är det viktigt att du alltid ser till att ha uppdaterade inkomstuppgifter i vårt medlemsregister. Enklast kontrollerar och uppdaterar du dem genom att logga in med BankID på Min sida. Du kan också kontakta medlemsservice. På Min sida hittar du även fakturorna för din medlemsavgift.