När läget är akut

Ibland är farorna i arbetsmiljön så allvarliga att arbetstagarna att det är osäkert om alla kommer att komma hem oskadda från dagens uppdrag. Då kan och ska du agera.

Det kan exempelvis handla om bilar som inte är besiktigade, arbete i snöoväder eller bevakning av högriskdemonstrationer.

Kanske har du och arbetsgivaren gått igenom möjliga åtgärder och du känner att det som planeras inte är tillräckligt, medan arbetsgivaren ändå vill skicka ut dig eller dina kollegor på uppdraget. Om risken är akut behöver du som skyddsombud inte ta dig tid att formulera och vänta in en 6.6a – utan du som skyddsombud kan då stoppa arbetet enligt Arbetsmiljölagen 6 kap. 7 §. Det behöver inte vara ett skriftligt krav, men det är viktigt att det är så tydligt som möjligt att du har lagt ett skyddsstopp.

Du som skyddsombud ska om det är möjligt underrätta arbetsgivaren om din plan så att det finns en chans att åtgärda problemet innan arbetet stoppas. Är faran däremot så akut att du inte ens hinner kontakta arbetsgivaren kan du stoppa arbetet direkt.

Ingen risk för straff vid befogad oro

Sedan är det upp till arbetsgivaren att kontakta Arbetsmiljöverket. Det är bara arbetsgivaren eller ansvarigt skyddsombud kan dra tillbaka stoppet. Ett skyddsombud som stoppar ett arbete som senare visar sig vara mindre allvarligt eller ofarligt riskerar inte att straffas, så länge oron var befogad.

Ett skyddsstopp ska ändå användas varsamt och bara när faran ser ut att vara allvarlig och omedelbar. Även den anställda kan avbryta eller låta bli att utföra ett arbete som innebär omedelbar och allvarlig fara för liv och hälsa. Om det är möjligt ska dock arbetsgivaren eller skyddsombud först underrättas.

 

Senast ändrad 11 januari 2021