Reducerad avgift

Medlemsavgiften baseras på den bruttomånadsinkomst du har registrerad hos oss. Du kan antingen logga in med personnummer och bank-id och ändra uppgifter eller meddela dem till oss på medlemsregistret@sjf.se så hjälper vi dig. Journalistförbundet ändrar inte inkomstuppgifter och avgifter retroaktivt, enligt tidigare kongressbeslut.

Anställd

Heltid: Du ska ange din bruttomånadsinkomst.

Deltid: Om du arbetar på en lägre procentgrad än 100 procent ska du beräkna bruttomånadsinkomsten enligt följande exempel:  andel procent*x kr= x kr (den bruttomånadsinkomst du ska ange till oss.) Du står då kvar som yrkesverksam.

* Om din inkomst varierar kan du ändra efter varje månadsskifte och uppdatera din inkomst så blir det ungefär rättvisande mot verkligheten och du betalar rätt avgift.

Avgiftstabell hittar du här

Arbetssökande

Heltid: Du ska ange den ersättning du får från enbart a-kassa per månad, före skatt. Beräkna fastställd dagpenning x 22 arbetsdagar. Eventuell ersättning från inkomstförsäkringen eller ersättning från Trygghetsrådet ska inte räknas med. Om du inte fått besked om din ersättning ännu, kan du ange 0 kr och återkomma när du fått besked från din a-kassa.

Deltid: Du står då registrerad som yrkesverksam. Om du arbetar på en lägre procentgrad än 100 procent ska du beräkna bruttomånadsinkomsten enligt följande exempel: andel procent*x kr= x kr (som är den bruttoinkomst du ska ange till oss.)

Sjukskriven

Heltid: Du ska ange vad du har i sjukersättning från Försäkringskassan per månad, brutto.

Deltid: Om du fortfarande är yrkesverksam på deltid ska du stå kvar som yrkesverksam men registrerad med en bruttomånadsinkomst som är beräknad på den lägre tid du arbetar. Se exempel under "Anställd" ovan.

Föräldraledighet

Heltid: Du ska ange din bruttoersättning per månad från Försäkringskassan. Om du får föräldralön ska den också räknas med som inkomst.

Deltid: Om du fortfarande är yrkesverksam på deltid ska du stå kvar som yrkesverksam men registrerad med en inkomst som är beräknad på den lägre tid du arbetar. Se exempel under "Anställd" ovan.

Vidareutbildning

Heltid: Du behöver meddela oss att du studerar och inte har någon inkomst under den perioden; då betalar du den lägsta avgiften. Se avgiftstabell för anställda.

Medlemskapet ändras inte från ordinarie till studerandemedlemskap, utan du är kvar som ordinarie och har kvar alla förmåner.

Deltid: Om du fortfarande är yrkesverksam på deltid ska du stå kvar som yrkesverksam men registrerad med en inkomst som är beräknad på den lägre tid du arbetar. Se exempel under "Anställd" ovan.

Tjänstledighet

Heltid: Du betalar den lägsta avgiften, se avgiftstabell för anställda. Meddela oss att du är tjänstledig.

Deltid: Om du fortfarande är yrkesverksam på deltid ska du stå kvar som yrkesverksam men registrerad med en inkomst som är beräknad på den lägre tid du arbetar. Se exempel under "Anställd" ovan.

Skuldsanering

Vid beslut om godkänd skuldsanering, vänligen kontakta medlemsregistret för mer information.

Obs!

Om du har en kombination av någon av dessa kategorier: till exempel 50 % arbetslöshet och 50 % föräldraledighet så ska du själv välja vad du vill vara registrerad som och då ska du ange den totala bruttomånadsersättningen du får. Kontakta oss på medlemsregistret så hjälper vi dig att registrera uppgifterna.

Senast ändrad 5 september 2022