Driv viktiga frågor

Det finns alltid möjlighet till förbättringar. Förutsättningarna för att lyckas ökar om man är fler som går ihop och jobbar mot samma mål. Vilka puckar skulle du helst vilja skjuta i krysset?

 • Högre lön?
 • Högre arvoden?
 • Jämställdhet?
 • Yttrandefrihet?
 • Tryggare anställningar?
 • Yrkesetik?
 • Bättre möjligheter att förena yrkes- och privatliv?
 • Upphovsrätt?
 • Friskvård?
 • Mer arbetsro på redaktionen?
 • Tryggare förutsättningar utanför redaktionen?
 • Bättre kompetensutveckling?
 • Smartare schema?
   
 • … eller varför inte godare kaffe? Frågorna kan vara stora eller små och listan kan göras lång.  

Det finns olika sätt att vara med och driva viktiga frågor, här är några:
 

 1. Jobba fackligt som anställd
  På svensk arbetsmarknad är partsmodellen utbredd. Den går ut på att det finns två parter, arbetsgivare och arbetstagare, som tillsammans förhandlar fram vilka villkor som ska gälla. Om det finns en lokal fackklubb ökar man chanserna till förbättringar markant. OBS: Om du bara vill "prova på", eller kanske jobba med en specifik fråga, finns möjlighet för klubbstyrelsen att adjungera in dig i styrelsen tillfälligt.
   
 2. Jobba fackligt som frilans
  Som egenföretagare är du din egen part när du förhandlar om villkor och arvode. Du har inte rätt till fackligt arbete på betald arbetstid, men som förtroendevald kan du ändå från din klubb få arvode för en del av din tid. Om du vill förbättra din egen situation tjänar du på att jobba för förbättringar tillsammans med andra. Hör gärna av dig om du vill ha hjälp att starta en klubb eller ett nätverk, till exempel för frilansar som jobbar för en specifik arbetsgivare eller med ett särskilt ämnesområde.
   
 3. Lyft dina frågor i förbundet
  Du kan motionera till 1) din lokala fackklubb 2) förbundsstyrelsen 3) kongressen. Men det behöver inte alltid vara så formellt. Om du har en fråga du vill lyfta kan du enkelt höra av dig till lämplig förtroendevald, eller till ansvarig person på kansliet. Förbundet ska föra medlemmarnas talan och jobba med de frågor som medlemmarna tycker är viktiga.
   
 4. Starta ett #upprop
  Om du vill starta ett upprop om en specifik fråga kan du förstås göra det på egen hand, men kolla gärna med kollegor runt omkring dig och förbundet centralt. Tillsammans kan vi få en starkare röst, i flera olika kanaler.
   
 5. Skriv en debattartikel
  Är du sugen på att försöka påverka en fråga med hjälp av en debattartikel? Superbra! Hör gärna av dig till förbundets förtroendevalda eller kommunikationsansvarige, Petteri Karttunen, för hjälp och stöd.
   
 6. Gör en namninsamling
  En beprövad och ofta vinnande metod för att skapa uppmärksamhet i en fråga är att göra en namninsamling. Det kan vara lokalt på din arbetsplats, bland journalister i hela Sverige eller bland ett mindre antal utvalda nyckelpersoner. 
   
 7. Genomför en aktion
  Bemanningsanställda på numera nedlagda Kompetens i Skåne bar röda t-shirtar för att visa hur stor del av redaktionerna som bestod av bemanningsanställda. Frilansar skrev om låga arvoden och ”fulavtal” på stora medieföretags facebooksidor. Ibland kan det vara effektivt att ta till något annorlunda grepp för att lyfta sin fråga.
Tips! Läs mer om fördelarna med att vara förtroendevald här.

Senast ändrad 24 juli 2019