Foto: Fredrik Sandberg/TT

OB och övertid

Om din arbetsgivare har kollektivavtal har du har rätt till extra ersättning om du jobbar på obekväm arbetstid. Om du jobbar utöver din ordinarie arbetstid ska du också ha extra ersättning. Men det gäller att ha koll på en del detaljer, här kan du läsa mer om dem.

Obekväm arbetstid

När du är schemalagd kvällar och helger ska du få ersättning för att du jobbar på obekväm arbetstid, så kallad OB-ersättning. Hur mycket du får beror dels på vilka tider du jobbar och dels på vilket kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen.

Ersättningen är olika stor på olika avtalsområden. Generellt får du mest för arbete på helg och natt, medan tidiga morgnar och vardagskvällar ger lite lägre ersättning.

I bemanningsavtalet används termen ”förskjuten arbetstid” i stället för OB. Det ska inte förväxlas med en situation där arbetsgivaren ber dig förskjuta arbetsdagen från att normalt jobba dag till att i stället jobba kväll. Då är det fråga om en schemaändring som normalt ska förhandlas senast två veckor i förväg.

Övertid

När du jobbar utöver din ordinarie arbetstid har du rätt till övertidsersättning. För att få ersättning måste du vara beordrad att jobba övertid. Din arbetsgivare kan också godkänna övertiden i efterhand. Det är bra att ha som vana att kolla i förväg med arbetsgivaren om du ska jobba övertid.

Säger arbetsgivaren att du ska göra klart det du håller på med innan du går för dagen så räknas det som beordrad övertid. Det kan ändå vara bra att vara lite extra tydlig i kommunikationen, så att det inte blir oklarheter kring det efteråt.

Arbetsgivaren kan också komma till dig och be dig att göra ytterligare ett jobb trots att det är uppenbart att du inte kommer att hinna göra klart det före arbetsdagens slut. I det läget är det troligen uttalat att arbetsgivaren beordrar dig övertid och då ska det också rapporteras som övertid.

Om arbetsgivaren ber dig komma in och jobba på en dag när du egentligen är ledig och du jobbar på ett företag som har dagspress- eller tidskriftsavtalet så har du rätt att säga nej till att jobba den dagen. Inom de andra avtalsområdena kan arbetsgivaren dock beordra in dig även när du är ledig, men då ska du få övertidsersättning.

På arbetsplatser som saknar kollektivavtal finns inga regler om hur övertid ska ersättas. Därför är det viktigt att du försöker reglera det i ditt personliga anställningsavtal om du ska anställas på en arbetsplats utan kollektivavtal.

När har du inte rätt till övertidsersättning?

  1. Om du på eget bevåg sitter över en kväll för att bli klar med ditt jobb så är övertiden inte beordrad. Då har du alltså inte heller rätt till ersättning för din extra arbetstid. Alltså ska du alltid försöka se till att ha en dialog med din arbetsgivare om du känner att du behöver jobba över, så att du inte jobbar gratis.
     
  2. Det händer att arbetsgivare i stället för att beordra personalen att arbeta övertid är förutseende och gör om schemat inför till exempel större händelser som riksdagsval och OS. Då utgår inte övertidsersättning utan bara vanlig ob-ersättning. Arbetsgivaren måste dock i sådana fall förhandla schemaförändringen med den lokala klubben i så god tid att du kan få reda på det ändrade schemat senast två veckor i förväg.
     
  3. Inom dagspressområdet finns ett lönetak där man inte är berättigad till övertidsersättning om man tjänar mer än en viss summa per månad. På andra avtalsområden finns möjlighet för personer i arbetsledande ställning som styr över sin egen och andras arbetstid att avtala bort rätten till övertidsersättning – mot till exempel extra lön eller extra semesterdagar. Dessa regler varierar så kolla i ditt kollektivavtal vad som gäller för just dig.

Hur mycket övertids-
ersättning ska du få?

Om du jobbar beordrad övertid ska du i första hand få kompensation i pengar, så kallad övertidsersättning. Vill du hellre få ut din övertid i ledig tid så kan du och arbetsgivaren komma överens om när det passar bäst att du är ledig. Oavsett om du vill ha pengar eller ledig tid ser kollektivavtalet ut så att din ersättning ska vara mellan en och en halv gånger tiden (tidiga kvällar) till två gånger tiden (sena kvällar och helger).

Om du jobbar övertid som inte är i anslutning till din ordinarie arbetstid ska du alltid få övertidsersättning för minst tre timmar. Du hittar exakta ersättningsnivåer i ditt kollektivavtal.

Hur funkar OB och
övertidsersättning i ett
bemanningsföretag?

Du som jobbar i bemanningsföretag ska ha samma OB-ersättning som kollegerna som är anställda i kundföretaget. För att det ska vara fråga om övertid gäller att du ska jobba utöver den ordinarie arbetstiden enligt schemaläggningen hos kundföretaget och att övertiden ska vara beordrad eller godkänd i efterhand.

Senast ändrad 15 mars 2024