Foto: Maskot/TT

Synlighet för arbetsplatsklubbar

Som journalist är du ju proffs på kommunikation. Använd de kunskaperna i ditt arbete som förtroendevald! Ju mer klubben/sektionen hörs och syns, desto större är chansen att fler vill bli medlemmar.

 • Namninsamling. Se till att så många som möjligt på företaget engagerar sig när ni ska lyfta en viktig fråga. En namninsamling kan vara ett effektivt grepp. Ha som målsättning att få alla på företaget att skriva under, och passa på att ha lite rekryteringssamtal under insamlingen. När en person skriver på en namninsamling är kanske steget till att också bli med i facket inte lika långt. (Om den personen är tillräckligt engagerad kanske den till och med kan hjälpa till med att samla in namnen!) Om listan ligger i fikarummet eller hänger på en anslagstavla kan det finnas en plastficka med rekryteringsmaterial intill. 
 • Mejlutskick. Mejla kontinuerligt ut info till medlemmar om vad klubben/sektionen jobbar med. Och, vid väl valda tillfällen, även till de som inte är medlemmar.
 • Affisch. Sätt upp en affisch med namn och bild på klubbstyrelsens medlemmar, och bjud in till samtal. ”Prata med oss!” Kom ihåg kontaktuppgifter.
 • Rekryteringsbroschyrer. Dela ut broschyren "Starkare tillsammans!" – helst personligen och i samband med samtal. Kom även ihåg frilansarna som kan bli frilansmedlemmar i Journalistförbundet, men också I-medlemmar i din klubb. Även bemanningsanställda kan vara I-medlemmar i kundföretagets klubb. 
 • Facebook-grupp. Skapa en sida eller grupp på Facebook för klubben/sektionen där ni kan lägga ut information och kommunicera med medlemmar – och kanske även potentiella medlemmar.  
 • Fånga upp vikarierna. Ta för vana att välkomna alla vikarier till klubben/sektionen. Till sommaren kan ni anordna en glassfika eller kanske till och med middag, där ni ger vikarierna viktig info – och rekryterar dem. Kontakta oss så kan ni få en enkel Powerpoint med den viktigaste infon. Förbundet centralt brukar även göra en "vikarieturné" och besöka ett antal orter runt om i Sverige. Vill ni ha besök? Om ni kontaktar kansliet i god tid, så brukar det gå att ordna.
 • Bli presskortshandläggare. Att ha en presskortshandläggare på plats gör att du och klubben syns, och kan väcka intresse hos dem som inte redan är medlemmar. Medlemmarna får förbättrad service. 
 • Anordna en kurs. Se om ni kan skapa mervärde för medlemmarna, till exempel genom att anordna en kurs eller ett seminarium. Kan arbetsgivaren ge ett ekonomiskt bidrag? Om ni inte har möjlighet att göra det lokalt, kan ni komma med kursidéer till Journalistförbundet centralt.  
 • Starta ett kompetensutvecklingsråd. Enligt kollektivavtalet ska det finnas ett kompetensutvecklingsråd på varje företag, med representanter från arbetsgivare och arbetstagare. Kompetensutveckling ligger i de allra flestas intresse, och kan förändra mycket för varje individ. Nöjda medlemmar genererar fler medlemmar. 
 • Fixa en AW. Ordna kontaktytor utanför jobbet, som exempelvis en AW eller någon annan aktivitet. Det behöver inte kosta mycket, och det är otroligt värdefullt att medlemmarna får prata fritt med varandra under avslappnade former. 
 • Välkomstkommitté. Ett klassiskt grepp: Stå vid dörren och välkomna de anställda vid arbetspassets start. Dela ut information och öppna för facklig diskussion. Kanske kan ni bjuda på något gott också.

Senast ändrad 15 februari 2024