Ansökan om dubbelmedlemskap

Här kan du läsa och ansöka om dubbelorganisering med annat TCO-förbund. Du kan vara dubbelansluten om du är anställd, har journalistiska arbetsuppgifter och är medlem i ett förbund som Journalistförbundet har dubbelanslutningsavtal med. Detta gäller såtillvida att Journalistförbundet inte har eller kan ha kollektivavtal på arbetsplatsen, det vill säga att det andra förbundet har kollektivavtalet. Du kan inte vara dubbelansluten som frilansmedlem i Journalistförbundet.

Det innebär då att du är medlem i båda förbunden men enbart betalar en avgift. Det andra förbundet, som har kollektivavtalet på din arbetsplats bevakar de arbetsrättsliga villkoren, som lön- och andra anställningsvillkor. De ansvarar även för dina försäkringar.

Journalistförbundet bevakar dina yrkesfrågor som yrkesetik, upphovsrätt, yrkesutbildning, öppenhet med mera.

Det andra förbundet inkasserar medlemsavgiften, som sedan delas förbunden emellan enligt en särskild överenskommelse. Det enda du betalar direkt till Journalistförbundet är eventuell klubbavgift som vi då aviserar en gång per år.

Notera att en dubbelanslutning upphör när man av någon anledning lämnar sin anställning som ansökan godkänts för och då ska man registreras som enkelansluten. Kontakta då oss.

Dubbelanslutning med fackförbundet Scen & Film

Det finns ett avtal om dubbelt medlemskap för yrkesverksamma personer som arbetar inom båda förbundens avtals- och verksamhetsområden. Den som har huvuddelen av sin yrkesutövning inom Scen & Films område ansöker om dubbelt medlemskap hos Scen & Film. Den som har huvuddelen av sin yrkesutövning som journalist ansöker hos Journalistförbundet. Då ska denna ansökan fyllas i och godkännas av båda förbunden.

Ansökan om dubbelt medlemskap i Scen & Film och Journalistförbundet (pdf)

Dubbelanslutning övriga förbund

Fyll i din ansökan om dubbelorganisering i formuläret här nedan. Vi behandlar din ansökan tillsammans med det andra förbundet och återkommer med besked till dig. Handläggningstiden är normalt några veckor. Är du inte medlem i Journalistförbundet idag måste du även göra en ansökan om inträde här: sjf.se/bli-medlem/anställd

Vi vill göra dig uppmärksam på att du själv måste ansöka om medlemskap i ovan förbund om du inte redan är medlem där.

... och Journalistförbundet enligt det avtal om dubbelanslutning som föreligger mellan organisationerna.

Vi vill göra dig uppmärksam på att du själv måste ansöka om medlemskap i ovan förbund om du inte redan är medlem där.

Jag godkänner Journalistförbundets medlemsvillkor och intygar att jag uppfyller kriterierna för att bli medlem. Jag förbinder mig att följa de yrkesetiskla reglerna.

Godkänn medlemsvillkoren

Jag samtycker till att mina uppgifter behandlas i samband med min ansökan och mitt medlemskap. För dubbelanslutning delar vi dina personuppgifter med det andra förbundet där det krävs. Läs mer om hur vi behandlar dina uppgifter här.

Godkänn hantering av personuppgifter

Senast ändrad 25 april 2024