Om lönen inte kommer

Kom inte lönen som vanligt den här månaden? Hör av dig direkt till Journalistförbundets rådgivning.

I bästa fall finns det en bra förklaring, men i de sämre fallen kan det vara så att arbetsgivarens ekonomi inte är som den ska och det finns en risk att du inte kommer att få några pengar. I de här lägena är det viktigt att utan dröjsmål skicka ett krav på utbetalning av lönen, och i de fall arbetsgivaren ändå inte betalar kan vi behöva begära företaget i konkurs. Tidsfristerna i de här sammanhangen är korta, och det finns också en gräns för hur långt tillbaka i tiden som den statliga lönegarantin ersätter. Journalistförbundets ombudsmän behöver också tid på sig att förbereda de underlag som behövs. Det är därför bättre att du hör av dig i onödan än att du väntar för länge.

Senast ändrad 29 februari 2024