Att utforma en bra arbetsplats

I den mån det är möjligt ska arbetsgivaren utforma arbetsplatsen så att hänsyn tas till alla individers olika förutsättningar.

Du som skyddsombud kan hjälpa arbetsgivaren med detta genom att fånga upp dina kollegors tankar och frågor och framföra dem i möten med arbetsgivaren.

Exakt hur långt arbetsgivarens ansvar sedan sträcker sig kan se olika ut från fall till fall. Att ta hänsyn till olika personers längd kan vara enklare att åtgärda, genom att använda höj- och sänkbara bord och justerbara stolar. När det handlar om individer som vill ha lugn och ro, medan andra individer vill kunna prata och diskutera mycket med sina kollegor, kan det vara svårare.

Riskbedöming på planeringsstadiet

Många verksamheter har redan, eller går mer och mer mot, öppna landskap eller aktivitetsbaserade arbetsplatser. Det viktigaste då är att arbetsplatsen blir så bra som möjligt för alla och därför ska arbetsgivaren tillsammans med skyddsombudet riskbedöma den förändring man vill göra redan på planeringsstadiet.

Kanske kan vissa funktioner sitta mer avskilt, medan andra placeras i det öppna landskapet. Kanske kan det finnas möjlighet till enskilda rum så att vissa arbetstagare kan sitta där eller så att vissa arbetsuppgifter kan utföras där.

Det finns olika riktlinjer att förhålla sig till och dessa kan du läsa mer om i Arbetsmiljöverkets föreskrift Arbetsplatsens utformning.

Senast ändrad 11 januari 2021