Använd ditt utvecklingssamtal

Ta chansen och använd ditt utvecklingssamtal till att prata om vad du behöver.

Din utveckling, fortbildning och kompetensutveckling ska planeras och följas upp i samtal med din arbetsgivare, vid minst ett tillfälle om året. Det samtalet kallas utvecklingssamtal. Tanken med det samtalet är att du och arbetsgivaren kommer överens om en utvecklingsplan för dig. Tips inför utvecklingssamtalet hittar du här.

Utformningen av utvecklingsplanen kan skilja sig mellan olika företag. Huvudsaken är att den innehåller just en plan för din kompetensutveckling, och att den planen följs och följs upp. Både företagets och dina kort- och långsiktiga behov av rätt kompetens ska tillgodoses. 

Tips: Lägg upp en egen strategi!

Senast ändrad 1 mars 2024