Vårt arbete med upphovsrätt

Journalistförbundet arbetar med upphovsrätt på många sätt och på olika nivåer. Även din lokala fackklubb arbetar med upphovsrättsfrågor. Centralt verkar förbundet på en rad olika områden:

Avtalsförhandlar

Journalistförbundet biträder enskilda medlemmar – anställda som frilansar –  i avtalsförhandlingar om deras upphovsrätt. Förbundet biträder journalistklubben lokalt när det gäller upphovsrättsliga (vidare)användningar.

Reglerad upphovsrätt

Förbundet tecknar kollektivavtal för anställda medarbetare där upphovsrätten är reglerad

Företräder medlemmar

Vi företräder enskilda medlemmar i domstol om upphovsrättsintrång eller avtalstolkning, i första hand i svensk domstol, men förbundet har även bistått medlemmar i EU-domstolen i Luxemburg.       

Påverkar lagstiftning

Förbundet bevakar och påverkar lagstiftningen i Sverige och på EU-nivå. Det kan särskilt nämnas europeiska journalistförbundets, EFJ, arbete på EU-nivå med upphovsrätten där förbundet är aktivt.

Medlem i organisationer

Förbundet är medlem i fyra upphovsrättsliga förvaltningsorganisationer – ALIS, Bildupphovsrätt Sverige, Bonus Copyright Access och Copyswede - där förbundets medlemmars material licensieras för olika vidareanvändningar.

Delar ut stipendier

Förbundet delar ut stipendier i form av språk och kompetensutvecklingsstipendier som finansieras av kollektiva upphovsrättsinkomster, i första hand från Bonus Copyright Acess, men även i mindre utsträckning från Copyswede.

Senast ändrad 18 mars 2020