Bli förtroendevald

Att någon gång under sitt arbetsliv jobba fackligt är mycket lärorikt. Ta chansen att göra det du också!

Frilans? Läs här istället!

Om du blir förtroendevald innebär det att dina kollegor som är medlemmar i Journalistförbundet har valt dig och gett dig förtroendet att föra deras talan.

Styrelsen väljs vid årsmötet

I regel väljs en fackklubbs, eller en sektions, styrelsemedlemmar av medlemmarna vid årsmötet, som brukar hållas under årets första kvartal. De som väljs ut att sitta med i styrelsen kallas för förtroendevalda. Arbetsfördelningen behöver inte bestämmas på årsmötet, medlemmarna kan överlåta åt styrelsen att fördela arbetsuppgifterna och posterna sinsemellan inom styrelsen. Ordförandeposten spikas dock oftast direkt på årsmötet. Styrelsen kan vid behov även adjungera in nya styrelsemedlemmar efter årsmötet. Om du är intresserad av att bli förtroendevald kan du tala om det för styrelsen och valberedningen.

Rätt att förhandla

En förtroendevald har befogenhet att förhandla för medlemmarna i klubben eller sektionen, men det är viktigt att styrelsen hela tiden fångar upp medlemmarnas önskan och enligt demokratiska principer förankrar åt vilket håll man ska driva aktuella frågor. Om du förhandlar för en enskild medlem är det den personens önskan som ska stå i centrum förstås. En förtroendevald ska aldrig förhandla ensam, utan styrelsen ska alltid se till att minst två representanter kan vara med vid förhandlingen.

Förtroendemannalagen ger dig rättigheter

Enligt Förtroendemannalagen, FML, har du rätt till fackligt arbete på betald arbetstid – om du jobbar på ett företag med kollektivavtal. På arbetsplatser utan kollektivavtal kan fackklubben komma överens med företaget om villkor för den fackliga tiden. Kanske går arbetsgivaren med på att betala och ge utrymme för facklig tid, men det finns inget stöd i lagen för det.

Arbetsgivaren får inte hindra en fackligt förtroendevald från att fullgöra sitt uppdrag. Du får heller inte ges försämrade arbetsförhållanden eller anställningsvillkor. 

Vad vinner du på att jobba fackligt?

  • Påverkan och förbättringar. Som förtroendevald och medlem i styrelsen får du föra fram de frågor som du och dina kollegor brinner för. Tillsammans kan ni bidra till förbättringar.
  • Förtroende. När du blir vald till styrelsen är det en bekräftelse på att medlemmarna har förtroende för dig, och för att du kommer att göra ditt bästa för att driva viktiga frågor.
  • Insyn. Om du är anställd får du en mycket god insyn i vad som händer på företaget.
  • Kunskap är makt. Du lär dig massor om villkor på jobbet – och hur du kan förbättra dem.
  • Frivilligt arbete. Allt som styrelsen gör bygger på frivilligt – men betalt – arbete, och man har chans att välja vilka av klubbens prioriterade frågor som man helst vill jobba med när arbetet fördelas i styrelsen.
  • Merit. Att jobba fackligt är i många fall en stor merit som du kan ha mycket nytta av.
Tips! Testa att jobba med en särskild fråga.

Om du är nyfiken på fackligt arbete, men osäker på exakt hur mycket du kan engagera dig, så kan du i alla fall tala om för klubbstyrelsen eller sektionsstyrelsen att du är intresserad. Kanske finns det någon specifik fråga som du skulle kunna testa att hjälpa till med? I sådant fall kan styrelsen besluta att adjungera in dig.

 

Senast ändrad 23 februari 2023