Skyddsombudets rättigheter

För att kunna göra ett bra jobb som skyddsombud krävs utbildning, information, tillträde och tid. Du har rätt till allt detta!

Skyddsombuden har långtgående rättigheter att få information och tillträde på den egna arbetsplatsen, men också andra arbetsplatser som har lånat eller hyrt in arbetstagare från skyddsombudets arbetsplats.

Det innebär att du som skyddsombud ibland får ta del av hemliga uppgifter och du får då bara lämna den informationen vidare till din klubbstyrelse eller någon av oss på förbundet, förutsatt att du meddelar även dem och oss att informationen är hemlig så att ingen av oss för den vidare. Arbetsgivaren har en skyldighet att informera det berörda skyddsombudet om förändringar av betydelse inom skyddsområdet.
 

Rätt till utbildning

Du som blir vald till skyddsombud har rätt att få utbildning för att på bästa sätt kunna fullfölja ditt uppdrag. Det kan handla om grundläggande utbildningar eller utbildning om mer specifika ämnen som exempelvis sexuella trakasserier, att förebygga och hantera hot och våld och liknande.

Enligt Arbetsmiljölagen är det arbetsgivarens och arbetstagarnas gemensamma ansvar att du som skyddsombud får den utbildning som behövs. Det innebär att du har rätt att få utbildning på betald arbetstid och att utbildningen ska betalas av din arbetsgivare.

Journalistförbundet anordnar grund- och fördjupningskurser för skyddsombud som är medlemmar i förbundet. Journalistförbundet står då för kurskostnaderna, medan arbetsgivaren betalar lön. Det finns också kurser att gå via Prevent.

Om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats omfattas du som skyddsombud av Förtroendemannalagen – läs mer om det här.


Du ska ha tid att utföra ditt uppdrag

Du som skyddsombud har rätt att få tid att utföra ditt uppdrag på betald arbetstid. Det kan handla om tid för att undersöka arbetsplatsen, prata med arbetstagare, sitta med som stöd vid möten med arbetsgivaren och så vidare.

Exakt hur mycket tid du har rätt till beror bland annat på arbetsplatsens storlek, och på vilka frågor som är aktuella för tillfället. En stor omorganisation kan exempelvis kräva mer tid. I vissa fall regleras tiden i förväg, till exempel en dag i veckan/månaden. Det kan underlätta för planeringen av den övriga verksamheten, men det finns inget krav på att det måste vara så.

Arbetsmiljöverket kan yttra sig om frågan, men har inte bestämmanderätt.

Senast ändrad 9 februari 2022