Stress och arbetsbelastning

Färre kollegor och krav på att publicera så snart som möjligt. Lägg till oron över att kanske inte få behålla sitt jobb, ständiga organisationsförändringar och yrkesstoltheten som gör att du inte vill släppa ifrån dig vad som helst. Det här är ofta vanliga inslag i många journalisters vardag – och en grogrund för negativ stress.

Precis som arbetsgivaren förväntas åtgärda ett trasigt skrivbord eller en ickefungerande luftkonditionering måste hen också lyssna på och stödja den som upplever negativ stress. Du har alltså rätt att få hjälp av din arbetsgivare, till exempel kan hen hjälpa dig att prioritera bland arbetsuppgifterna.

Att känna sig stressad på jobbet ibland och att jobba extra länge och hårt vid stora nyhetshändelser är inte särskilt ovanligt. Men det är när stressen blir ofta återkommande och det heller inte finns några möjligheter att själv styra över arbetet eller få någon chans till återhämtning som situationen kan bli skadlig.

Ett annat sätt att beskriva riskfaktorer för stress är att titta på de punkter som Arbetsmiljöverket har tagit fram:

 • Hög arbetsbelastning

 • Ständiga förändringar

 • Otrygghet i anställningen

 • Skiftarbete, oregelbundna arbetstider

 • Ensamarbete

 • Arbete med människor

 • Den fysiska miljön

 • Konflikter

En organisatorisk fråga

Det är ganska lätt att se att många av de här punkterna återfinns i den journalistiska vardagen ute på redaktionerna. Att vara stressad som journalist handlar alltså oftare om strukturer och organisation än om problem hos enskilda individer. Därmed hamnar ansvaret för att minska stressen hos den som organiserar arbetet, det vill säga arbetsgivaren.

I diskussioner om stressiga befattningar kan det vara bra att ha med sig Arbetsmiljöverket författningssamling 2015:4 "Organisatorisk och social arbetsmiljö". Där står det bland annat att arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna känner till:

 1. vilka arbetsuppgifter de ska utföra,
 2. vilket resultat som ska uppnås med arbetet,
 3. om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur,
 4. vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras, och
 5. vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet. 

Skyddsombudet har viktig roll

Är ni flera som upplever samma sak kan ni kontakta ert skyddsombud som kan föreslå arbetsgivaren att genomföra en undersökning av hur organisationen och arbetsplatsen fungerar. Det kan till exempel handla om att arbetsgivaren genomför  enkäter, medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar. 

Den här typen av undersökningar är viktiga både för att upptäcka stress och sedan undersöka om genomförda förändringar gett några förbättringar. 

Nyttiga länkar

Arbetsmiljöverkets temasidor om stress

Prevents temasidor om stress

Hit vänder du dig

Läs mer om vem du kan kontakta angående arbetsmiljöfrågor här

Senast ändrad 22 mars 2024