Yrkesetiska nämnden

Journalistförbundets yrkesetiska nämnd (YEN) bedriver och stimulerar en yrkesetisk debatt i samhället. Nämnden handlägger och fattar beslut om anmälningar mot journalister som gäller övertramp av de tretton yrkesetiska reglerna.

Nämnden består av en ordförande, yrkesverksamma journalister, en allmänhetens representant samt en sekreterare. 

Nämndens viktigaste uppgift ska vara att skapa debatt om yrkesetiska frågor. Detta sker bland annat genom att yrkesetik ingår som ämne vid Journalistförbundets fackliga grundkurser. Journalistklubbar kan även få hjälp från YEN att anordna lokala klubbmöten på temat etik.

Ledamöterna och sekreteraren undervisar också i etik och berättar om arbetet i YEN på de flesta av landets olika journalistutbildningar. Även enskilda redaktioner och journalister får på olika sätt hjälp i etiska frågor.

Arbetet i nämnden styrs av en ordning som är fastställd av Journalistförbundets styrelse. Du hittar arbetsordningen längst ner på denna sida.

Ordförande:
Vakant

Ledamöter
Alisa Bosnic, Sveriges Radio P4 Stockholm
Elin Turborn, Västerbottens-Kuriren
Natalia Kazmierska, Aftonbladet

Allmänhetens representant
Daniel Gustavsson Hovrättsråd på Svea hovrätt  i Stockholm

Sekreterare:
Justus Bennet, Journalistförbundet

Kontakta nämnden:
E-post till sekreterare Justus Bennet, justus.bennet@sjf.se

Anmäl journalistiskt tveksamma arbetsmetoder till Yrkesetiska nämnden, YEN

Anmälan

Senast ändrad 8 januari 2024