Yrkesetiska nämnden

Publicerad 24 maj 2018

Journalistförbundets yrkesetiska nämnd (YEN) bedriver och stimulerar en yrkesetisk debatt i samhället.  Nämnden handlägger och fattar beslut om anmälningar mot journalister som som gäller övertramp av de tretton yrkesetiska reglerna.

Nämnden består av en ordförande, yrkesverksamma journalister, en allmänhetens representant samt en sekreterare. 

Nämndens viktigaste uppgift ska vara att skapa debatt om yrkesetiska frågor. Detta sker bland annat genom att yrkesetik ingår som ämne vid Journalistförbundets fackliga grundkurser. Journalistklubbar kan även få hjälp från YEN att anordna lokala klubbmöten på temat etik.

Nämndens ledamöter och sekreterare undervisar också i etik och berättar om arbetet i YEN på de flesta av landets olika journalistutbildningar. Även enskilda redaktioner och journalister får på olika sätt hjälp i etiska frågor.

Arbetet i nämnden styrs av en ordning som är fastställd av Journalistförbundets styrelse. Du hittar arbetsordningen längst ner på denna sida.

Ordförande (tf):
Sara Stenman, TV4 Nyhetsbolaget och fd ledamot i förbundsstyrelsen

Ledamöter
Karwan Tahir, Sveriges Radio Örebro
Petra Jonsson, Gotlands Tidningar

Allmänhetens representant
Thomas Rolén, kammarrättspresident, Kammarrätten i Stockholm

Sekreterare:
Justus Bennet, Journalistförbundet

Kontakta nämnden:
Epost till sekreterare Justus Bennet, jb@sjf.se.

Anmäl en journalist till YEN

Senast ändrad 31 maj 2018