Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Här ger vi vägledning kring begreppet och hur du kan agera om du blir utsatt.

Du kan alltid höra av dig till oss på Journalistförbundet för att få ytterligare råd, stöd – och hjälp. Om det finns en journalistklubb på din arbetsplats ska du i första hand kontakta den.

Det finns sex former av diskriminering i Diskrimineringslagen. Två av dem är trakasserier och sexuella trakasserier. Arbetsgivaren måste förebygga all diskriminering och sätta in åtgärder när det behövs.

Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet. Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Du kan anmäla alla former av trakasserier till Journalistförbundet och Diskrimineringsombudsmannen (DO). DO är en myndighet som på arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering.

Illustration: Paloma Perez Lucero

Illustration: Paloma Perez Lucero 

Trakasserier – några exempel: Kommentarer, gester, utfrysning, hån och förlöjliganden.

Sexuella trakasserier – några exempel: Kommentarer, gester, anspelningar, beröring, närgångna blickar, sms/mejl med sexuellt innehåll, ovälkomna komplimanger och inviter.

Var går gränsen?

Lagen är tydlig: det är den som utsätts som bestämmer var gränsen går. Allt som upplevs som trakasserier av den utsatta är trakasserier. Om du ändå är osäker på var gränsen går i just ditt fall får du gärna kontakta Journalistförbundet för rådgivning. De som svarar i vår jour har god förståelse för hur det är att jobba i just vår bransch och för inte informationen vidare – om inte du vill det.

Senast ändrad 1 mars 2024