Utan kollektivavtal

Om din arbetsplats inte har kollektivavtal är det anställningsformerna i lagen om anställningsskydd, LAS, som gäller.

Här nedanför listas de fyra typer av tidsbegränsade anställningar som, enligt LAS, får användas på företag som inte har kollektivavtal.

Allmän visstid

Allmän visstid ger arbetsgivare möjlighet att anställa utan krav på att någon ordinarie medarbetare är borta. Det finns inte heller någon begränsning när det gäller hur många personer som kan vara anställda på allmän visstid samtidigt.

Vikariat

Med vikariat menas att en tidsbegränsat anställd ersätter en annan anställd när den är borta på grund av till exempel semester, sjukdom eller tjänstledighet.

Konvertering av visstidsanställningar enligt LAS

Om du har haft allmän visstidsanställning eller vikariat hos samma arbetsgivare i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod så övergår anställningen med automatik till en tillsvidareanställning (2/5-regeln).

Din anställning över går också i en tillsvidareanställning om du har en sammanlagd anställningstid i företaget om mer än två år och det har varit mindre än sex månader mellan de olika anställningarna. Det här gäller alltså för alla tidsbegränsade anställningar. För den här konverteringsregeln finns ingen bortre tidsgräns.

Provanställning

Provanställning i upp till sex månader är tillåten, utan specifikt krav på att den provanställde ska vara oprövad.

En provanställning kan avbrytas i förväg av båda parter genom att lämna underrättelse med 14 dagars varsel. Arbetsgivaren ska samtidigt varsla Journalistförbundet om att anställningen avbryts.

Om arbetsgivaren inte lämnat underrättelse senast vid prövotidens utgång så övergår provanställningen automatiskt i en tillsvidareanställning

Senast ändrad 29 februari 2024