Stöd

Att bli arbetslös innebär inte slutet på din tid som journalist. Det finns många vägar till nya jobb. Här tipsar vi om vilken hjälp du kan få från Arbetsförmedlingen och från Trygghetsrådet.

Arbetsförmedlingen

Som arbetslös kan man få råd och hjälp från Arbetsförmedlingen. Det finns också en speciell del anpassad för kulturarbetsmarknaden: Arbetsförmedlingen Kultur Media.

Som journalist kan du bli inskriven om du har gått på någon av de godkända utbildningarna. Om du inte har utbildning i botten, eller om det var mer än tre år sedan du gick den gäller att du under de tre senaste åren

  • Huvudsakligen arbetat inom yrket genom återkommande professionella engagemang eller
  • Haft andra avlönade uppdrag som visar att du har varit yrkesutövande inom journalistiken.

Du skriver själv in dig som arbetssökande via Arbetsförmedlingens hemsida och får sedan kontakt med arbetsförmedlare hos Kultur Media som är expert på branschen och har regelbunden kontakt med arbetsgivare. Kultur Media är helt digital och alla möten sker via webb eller telefon. Har du särskilda behov finns dock möjlighet att fysiskt träffa en arbetsförmedlare. Du kan bland annat få hjälp med att vässa ditt CV, olika typer av rådgivning, inbjudningar till rekryteringsträffar och hjälp att starta eget. Det finns även olika typer av seminarier att ta del av. Man kan också få hjälp med yrkesvägledning, yrkesbreddning och i vissa fall arbetsmarknadsutbildningar.

Läs mer om vilken typ av hjälp just du kan få på Arbetsförmedlingen Kultur Medias hemsida.

Karriär- och jobbsökartjänst

Du som är försäkrad i Journalistförbundets inkomstförsäkring kan välja att sköta ditt jobbsökande via en ny (2023) onlinetjänst på bliwa.se/minasidor. Den riktar sig till dig som är eller riskerar att bli arbetslös, som vill byta jobb eller bygga din karriär. Tjänsten samlar alla jobbannonser från Sveriges största jobbsökarsajter, och innehåller bland annat mallar och redigeringsverktyg för personligt brev och cv. Tjänsten kan hjälpa dig att skräddarsy din ansökan – samtidigt som du läser jobbannonsen. Den kopplar upp din profil mot de största karriärsajterna, och lyfter fram den för arbetsgivare och rekryterare. Dokumentation till a-kassan är också enkel att fixa i tjänsten. Läs mer om tjänsten här.

Trygghetsrådet

Har du blivit uppsagd från en fast tjänst på ett företag med kollektivavtal kan du också vända dig till Trygghetsrådet, TRR. Det är en stiftelse som ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Målet är att du ska få komma vidare till ett nytt jobb eller starta ett eget företag.

För att få ta del av TRR:s utbud måste du bland annat ha arbetat i minst tolv månader under en sammanhängande tid, inklusive uppsägningstiden, på ett TRR-anslutet företag och vara tillsvidareanställd vid uppsägningstillfället. Läs mer om vilka regler som gäller här

Via TRR kan du få hjälp på flera plan. Du får en personlig rådgivare och har rätt till rådgivning i två år från första dagen utan anställning. TRR anordnar bland annat en mängd gruppaktiviteter, seminarier och webbinarier kring jobbsökning och hur man startar företag. Det finns också möjlighet att stötta dig ekonomiskt med eventuell kompetensutveckling för att kunna gå vidare i ditt nuvarande yrke eller till en ny yrkesroll. Du kan få betalda studier i upp till två år – från 2019 gäller det även om du blivit uppsagd på grund av sjukdom.

Du som är över 40 år kan också ha rätt till avgångsersättning, AGE, som är ett ekonomiskt komplement till a-kassan. Läs mer här.

Läs mer om hur du kan få stöd av TRR här.

Stipendier att söka

För att höja din kompetens när du är mellan jobb kan du utnyttja möjligheten att söka Journalistförbundets stipendier. Läs mer om dem här.

Senast ändrad 1 mars 2024