Foto: PTK

Så mycket är kollektivavtalet värt

Jobbar du på ett företag som har kollektivavtal? I så fall kommer du ha lite extra stor nytta av det vid vissa tillfällen i ditt liv. Att jobba med kollektivavtal innebär nämligen att du omfattas av de kollektivavtalade försäkringarna.

Här är områdena som omfattas:

  • Tjänstepension: Arbetsgivaren avsätter varje månad motsvarande 4,5 procent av din lön till ITP, plus ytterligare 1,1 procent på grund av flexpensionen
  • Sjuk: Om du blir sjuk kan du få extra ersättning
  • Förälder: När du är föräldraledig kan du få extra ersättning
  • Arbetsskada: Om du skadar dig i samband med jobbet kan du få extra ersättning
  • Mellan jobb: Om du blir av med ditt jobb kan du få extra stöd och ersättning
  • Döden: Om du blir avlider kan dina anhöriga få extra ersättning

Mer om hur försäkringarna som ingår i kollektivavtalet fungerar kan du se på avtalat.se.

Senast ändrad 1 mars 2024