Sjukanmälan och intyg

Så snart du blir sjuk ska du anmäla det till arbetsgivaren. Om du fortsätter vara sjuk en längre period behövs ett läkarintyg, och arbetsgivaren måste anmäla det till Försäkringskassan.

Observera att under 2020 har flera regler kring sjukersättning tillfälligt förändrats med anledning av coronaviruset och covid-19. Det finns bland annat undantag om att lämna in läkarintyg till Försäkringskassan först från dag 21 i sjukperioden. Läs mer på Försäkringskassans webbplats om det senaste som gäller. 

Anställning med sjuklön

Den första dagen som du är sjuk kallas karensdag, och då får du ingen ersättning. De 13 första dagarna som följer efter karensdagen ska du få sjuklön utbetald från arbetsgivaren. Om du är fortsatt sjuk efter det, så ska arbetsgivaren sjukanmäla dig till Försäkringskassan. Du kan själv kontrollera om arbetsgivaren har gjort det, genom att logga in på Mina sidor hos Försäkringskassan. Efter de 14 dagarna behöver du ha ett läkarintyg, som ska skickas in till Försäkringskassan. Det är du själv som sedan ansöker om sjukersättning hos Försäkringskassan.

"Anställning med sjuklön" har du generellt om du jobbar enligt ett schema och är garanterad ett visst antal timmar per vecka under minst en månads tid. Du kan alltså vara berättigad till sjuklön från arbetsgivaren även när du är vikarie eller inhoppare, så länge du uppfyller kriterierna.

Tips! Om du begär läkarintyg digitalt går hanteringen generellt snabbare.

Anställning utan sjuklön

Om du har en anställning utan sjuklön sjukanmäler du dig direkt till Försäkringskassan, och ansöker direkt om sjukersättning. Då krävs läkarintyg efter 7 dagar.

Mer information

Mer utförlig information om det mesta du som sjukskriven behöver ha koll på finns samlat i denna pdf.

Du kan även läsa mer om sjukanmälan, intyg och hur du ansöker om ersättning hos Försäkringskassan.

Senast ändrad 29 februari 2024