Frilanskalkylatorn

Frilanskalkylatorn är ett verktyg som ger frilansar och uppdragsgivare möjlighet att räkna fram ett skäligt arvode för ett specifikt uppdrag.

Gå till Frilanskalkylatorn

 

Några saker att tänka på:

Frilanskalkylatorn har två uträkningsmodeller. Du kan dels räkna fram vilket arvode du bör begära i en offert med hänsyn till dina omkostnader, dels vad ett bud eller motbud från uppdragsgivaren skulle motsvara i månadslön.

När du använder kalkylatorn ska du utgå från dina egna förutsättningar, kunskaper och erfarenheter när du skriver in en tänkt månadslön. Ett annat sätt är att ta reda på genomsnittslönen för det företag du ska frilansa för och skriva in den. Genomsnittslönen kan du som medlem få reda på genom att kontakta arbetsplatsklubben på redaktionen. Du kan också kontakta Frilansjouren om du vill ha mer rådgivning vad gäller genomsnittslön.

Kalkylatorn tar hänsyn till dina kostnader i ditt företag.

En sänkt overheadnivå sänker arvodet. Vi rekommenderar dock en frilans med få men stora uppdrag att ta höjd för den risk som finns att förlora ett stort uppdrag. Det kan du göra genom att höja nivån för flexibilitet längre ned i kalkylatorn.

För att räkna ut en ersättning om man har lång arbetslivserfarenhet och specialkunskaper ska man skriva in en högre ingångslön.

 

Gå till Frilanskalkylatorn

Senast ändrad 11 mars 2024