Bemanningsavtal

Arbetar du på ett bemanningsföretag? Då omfattas du av det kollektivavtal som gäller bemanningsanställda. Det innebär bland annat att du har rätt till samma arbetstidsregler som de som är anställda hos kundföretaget och att du får en garanti- och prestationslön. 

Det finns många lagar som styr i arbetslivet. Ovanpå de lagarna ligger kollektivavtalen, som sluts mellan fack och arbetsgivare. I ett kollektivavtal regleras allmänna anställningsvillkor och lön. Ett företag som inte har kollektivavtal behöver enbart följa lagarna – vilket innebär sämre villkor för de anställda och ingen reglering för lägstalön eller lönehöjningar.

För dig som jobbar på ett bemanningsföretag gäller Journalistförbundets avtal som vi har förhandlat med Medieföretagen för att du ska få så bra villkor som möjligt. Här nedan några exempel på intressanta punkter i avtalet:

  • Rätt till samma arbetstidsregler som hos kundföretaget
  • Rätt till samma upphovsrättsersättning som hos kundföretaget
  • Rätt till garantilön för 80 procent av arbetstiden om du är anställd på heltid
  • Anställningsformer

Var gäller avtalet?

Bemanningsavtalet gäller för alla redaktionella medarbetare på alla de stora bemanningsföretagen för journalister. Mediakompetens (numera Randstad) har ett särskilt bemanningsavtal. Om du är osäker på om företaget du ska anställas på har kollektivavtal kan du enkelt kolla det med oss på Journalistförbundet.

När gäller avtalet?

För perioden från och med 1 november 2020 till och med 31 mars 2023. För varje år räknas lönenivåerna upp enligt avtalet. När avtalet gått ut förhandlas det om. 

Vad gör du om företaget inte vill följa avtalet?

Då kontaktar du din lokala klubb eller Journalistförbundet Rådgivning

Allmänt om kollektivavtal

Kollektivavtalen garanterar trygghet och goda villkor till dig som är anställd. Avtalen innehåller regler om löneökningar, ersättningar för övertid och obekväm arbetstid, avsättningar till tjänstepension och extra tjänstepension (så kallad flexpension), och mycket mera. Journalistförbundets kollektivavtal ger dig också rätt att studera på Fojo och att kunna luta dig mot de yrkesetiska reglerna i ditt dagliga arbete. Avtalen värnar också din journalistiska upphovsrätt.

Senast ändrad 18 mars 2024