Foto: Theresia Viska

Tips för din styrelse

Hur får man bäst en klubb- eller sektionsstyrelse att fungera? Här är några grundläggande principer och tips som är bra att följa. 

Tre principer att utgå ifrån

 1. Styrelsen ansvarar tillsammans 
  När man sitter i en styrelse är alla i styrelsen ansvariga för det styrelsen beslutar. Det vill säga, man kan inte säga att man inte förstod ett beslut eller att man trodde att kassören hade koll på ekonomin. Därför är det viktigt att du sätter dig in i de frågor som behandlas. Är det något du inte hänger med på har du rätt att be om en närmare förklaring. Det finns inga dumma frågor! Ni blir en stark grupp när ni alla kan stå upp för besluten tillsammans.
   
 2. Det ska vara högt i tak 
  Det är när man vänder och vrider på frågor som de mest genomtänka besluten växer fram. Diskutera därför noga igenom viktiga frågor. Är ni några som har mycket erfarenhet bör ni ändå signalera att ni gärna tar emot frågor och synpunkter, även på principer och prioriteringar ni har haft länge. Saker och omständigheter kan förändras och det är viktigt att alla i styrelsen känner att de kan tillräckligt mycket för att kunna motivera styrelsens vägval. Alla i styrelsen måste kunna svara på frågan ”varför gör vi så här?” 
   
 3. Tänk framåt – inte bara på nuet 
  Någon har lite pretentiöst sagt att man lånar en förening av framtidens medlemmar. Men det ligger något i det uttrycket. För det du och dina styrelsekollegor gör i dag påverkar också hur klubben eller sektionen mår om fem år. Försök därför snabbt lösa till exempel djupgående personkonflikter eftersom det ofta påverkar hur de utanför styrelsen ser på hur det är att vara aktiv i er styrelse. Ta hjälp utifrån om ni inte kommer framåt på egen hand. Ta också väl hand om nya och oerfarna styrelseledamöter så att de känner sig bekväma och vill fortsätta vara med att bidra i det fackliga arbetet. 

Några praktiska tips

 • Låt alla komma till tals 
  Den som är ordförande har ett särskilt ansvar för att se till att allas åsikter kommer fram. Var därför noggrann med att inte bara lyssna på dem som själva begär ordet. Ställ också direkta frågor till den som inte säger så mycket. Man kan också testa att rotera ansvaret att vara mötesordförande eller diskutera vissa frågor i smågrupper innan man tar upp dem i hela styrelsen. 
   
 • Var noga med besluten 
  En fälla på styrelsemöten är att diskutera en fråga länge och sedan känna att ni har klarat av den. Men i själva verket finns det en risk att ni inte slagit fast vem som ska göra vad och när det ska vara färdigt. Se därför till att ni tillsammans sammanfattar beslutet så att det blir tydligt och att alla som berörs har bilden klar för sig. 
   
 • Protokollen ska vara tydliga 
  Att skriva protokoll kan vara snårigt. Men de är ett viktigt verktyg för att hålla god fart på arbetet och att hålla reda på saker. Se därför till att protokollen inte blir liggande, utan skriv dem så snart som möjligt under eller efter mötet. Man ska kunna följa ett pågående ärende och det ska tydligt stå vad som beslutades och vem som ska göra vad. Det är också viktigt att den som missar ett möte snabbt kan ta del av vad som beslutades och inte måste vänta tills nästa möte. 
   
 • Följ upp beslut 
  Det är lätt hänt ibland att långvariga frågor där det inte händer så mycket tappas bort. Därför är det bra om ni alltid går tillbaka till tidigare protokoll och kollar vad som egentligen hänt med saker som tagits upp. 

Senast ändrad 16 maj 2023