Det här är en samlingssida som rör det mesta som har med avtal och arvoden att göra. Det finns flera bra verktyg att använda för att räkna fram ett arvode. Arvodesguiden där frilansar rapporterar in vad olika uppdragsgivare betalat är ett och Frilanskalkylatorn är ett annat verktyg som med olika parametrar kommer fram till ett föreslaget arvode. Det finns även del information om vad du bör tänka på när det gäller avtal och överenskommelser.