Foto: Sara Carlsson

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund, med cirka 14 000 medlemmar. Du kan vara medlem både som journaliststudent och yrkesverksam i branschen, med helt eller delvis journalistiskt arbete. Om du är egenföretagare väljer du frilansmedlemskap och om du gått i pension har du möjlighet att vara seniormedlem. Inte medlem än? Välkommen med din ansökan! Läs mer om de olika medlemskapen här.  

Som yrkesförbund har vi, precis som våra medlemmar, en viktig roll i demokratin. Centrala yrkesfrågor för oss är yttrandefrihet, öppenhet, yrkesetik och upphovsrätt. Vi driver och lyfter fram dessa frågor på många olika sätt. Vi skriver debattartiklar, både själva och ihop med andra organisationer. Vi kommer med synpunkter och förslag i våra remissvar – som tas emot och bearbetas innan viktiga politiska beslut fattas och lagar och regler ändras. Vi träffar och kommunicerar med myndigheter, politiker och organisationer. Vi ställer krav och belyser frågor som rör oss och våra medlemmar – men också har betydelse för samhället i stort.

Som fackförbund förhandlar vi för och företräder våra medlemmar, och verkar på olika sätt för att man ska ha det så bra som möjligt på jobbet – med goda villkor, bra arbetsmiljö, skäliga löner och arvoden.

Vi är en arbetstagarpart på den svenska arbetsmarknaden och förhandlar om de kollektivavtal som ska gälla i just vår bransch. Vi har kollektivavtal för dagspress, etermedier, public service, tidskrift, bemanning samt andra företagsspecifika avtal. Dessa avtal gäller för anställda. Är du arbetsgivare och vill veta mer om vilken typ av avtal du kan teckna? Kontakta oss gärna!

Journalistförbundets frilansmedlemmar omfattas av Frilansavtalet, som gäller vid uppdrag för alla medieföretag som har kollektivavtal med oss. Som egenföretagare förhandlar man i övrigt själv om arvoden och villkor med sina uppdragsgivare, men man kan även få stöd av våra ombudsmän, jurister och förtroendevalda.

De flesta av våra medlemmar tillhör en klubb, eller en sektion som är en del av en klubb. Frågor som ska drivas eller förhandlas fackligt hanteras i första hand på klubb- och sektionsnivå. I en aktiv klubb/sektion finns en styrelse med medlemmar som är förtroendevalda och har mandat att företräda medlemmarna i sin egen klubb/sektion. Vid behov flyttas lokala förhandlingsfrågor upp på central nivå och sköts av ombudsmän och jurister på Journalistförbundets kansli. Många av oss som jobbar på här har en bakgrund inom journalistiken.

Vill du veta mer om Journalistförbundet? Har du frågor? Hör av dig! Vi kan också komma och besöka din arbetsplats, ditt frilanskontor eller din skola och berätta mer.