Foto: Shutterstock/TT

När kan jag gå i pension?

Sverige har i dag ingen fast pensionsålder. Tidigast kan du ta ut allmän pension från 62 års ålder (eller från 61 års ålder, om du är född 1958 eller tidigare). Tjänstepension, som din arbetsgivare betalar in, kan du ta ut redan från 55 års ålder. Enligt lag och kollektivavtal har du rätt att arbeta upp till 68 års ålder. Du kan arbeta längre än så, men då krävs en överenskommelse mellan dig och din arbetsgivare. Ju tidigare du väljer att gå i pension, desto lägre blir din pension per månad. Funderar du på att gå i pension tidigare kan du kontakta Pensionsmyndigheten samt PP pension för att få veta vad det innebär för dig.

Pensionspyramiden

Du kan tjäna in pension från tre håll:

  • Allmän pension
  • Tjänstepension
  • Privat sparande

Den allmänna pensionen är ett statligt pensionssparande som Pensionsmyndigheten ansvarar för. Varje månad avsätts pengar för alla som betalar skatt i Sverige. Genom sin anställning har de flesta också tjänstepension, som arbetsgivaren betalar in. Vanligtvis följer tjänstepensionen av kollektivavtal, men även arbetsgivare utan kollektivavtal kan välja att betala in tjänstepension för sina anställda. Därutöver har många ett privat pensionssparande.