Moms

Så länge som du bedriver näringsverksamhet är du skyldig att debitera moms på dina uppdrag. Det är du som säljer en tjänst som är ansvarig för att rätt momssats tas ut. Tar du fel momssats kan du bli ersättningsskyldig om den i efterhand visar sig vara fel oavsett vad du har fakturerat din kund. Därför är det viktigt att du redan från början vet vad ditt uppdrag innefattar.

Vilken momssats?

6 procent moms gäller för:

 • Journalistiska artiklar eller reportagetexter, oavsett om de publiceras i print eller på webb.
 • Texter som du äger upphovsrätten till, exempelvis texter till skrifter, broschyrer och utställningar, som inte är reklam
 • Radioinslag
 • Programledare (om du skriver och framför eget material)
 • Tv-inslag
 • Bokmanus
 • Översättningar (skönlitterär, viss facköversättning 25 % moms, exempelvis manualer)
 • Bearbetningar av andras material  om de ger upphov till ett nytt upphovsskyddat verk, dock inte rutinmässig språkgranskning, se nedan.

 

25 procent moms gäller för:

 • Fotografier
 • Reklam
 • Layout
 • Redigering
 • Språkgranskning, d.v.s. språklig justering, av bokmanus eller andra texter
 • Programtextning (undertextning från svenskt tal till svensk skrift)
 • Informationsfilmer eller video
 • Kommentator eller bisittare i radio och tv-program
 • Programledare (om du presenterar manus skrivet av någon annan)
 • Reklamfilmer/video
 • Hålla föredrag
 • Leda kurser och utbildning (vissa undantag finns, ibland momsfritt)
 • Tjänsteproduktion, exempelvis frilansande redaktör eller researcher

 

Vad är det du säljer?

Som frilansjournalist är det du som äger upphovsrätten till ditt material, vare sig det är artiklar, fotografier, tv- eller radioinslag, bokmanus eller översättningar. Upphovsrätten styrs inte heller av momssatsen, fotografier har 25 procent moms, men skyddas givetvis av upphovsrätt. Du kan även ha upphovsrätt till en informationsfilm eller reklamtext, som också har 25 procent moms.

Det du säljer är rätten för uppdragsgivaren att publicera, sända eller använda ditt material. Det är upplåtelsen eller överlåtelsen av upphovsrätten som är momspliktig, inte själva texten, inslaget eller fotografiet. När du säljer upphovsrättsligt material kallas det att du upplåter upphovsrättigheten till ett litterärt eller konstnärligt verk. Enligt lagen om upphovsrätt räknas journalistiskt material, exempelvis artiklar och fotografier, som litterära och konstnärliga verk.

Observera: Att överlåta rättigheten är något helt annat, då avsäger du dig upphovsrätten och uppdragsgivaren kan använda ditt material hur många gånger som helst i olika sammanhang, utan att du får mer betalt. Hur många gånger och i vilket sammanhang uppdragsgivaren får använda det bör du ange i en orderbekräftelse eller på din faktura, för att slippa diskussioner.

 

Momsen på fakturan

Momsen lägger du sist på din faktura som en egen post. Den beräknas på arvodet plus eventuella kostnader förknippade med uppdraget som du tar betalt för, exempelvis tågbiljetter eller milersättning. Har du alltså avtalat med uppdragsgivaren att hen ska stå för tågbiljetter drar du av tågbiljettens moms och lägger sedan på din egen moms som alltså oftast är 6 procent eller 25 procent. Det ska du göra även om din momssats inte stämmer överens med biljettens. Sedan bokför du tågbiljetten som ett inköp till ditt företag.

 • De fakturerade kostnaderna ska alltid anges exklusive moms på fakturan, eftersom du lägger på din egen moms.
 • Du måste ange momsen i kronor på fakturan. Det går bra att avrunda summan. Men du får inte bara skriva ”arvode inklusive moms”.
 • Ditt momsregistreringsnummer måste enligt lag vara angivet på din faktura.

 

Olika momssatser eller ett tillhandahållande

Har du både skrivit och fotograferat? Då kan det i vissa fall anses vara ett tillhandahållande och i andra fall två olika uppdrag. Anlitas du i första hand för att skriva text och samtidigt tar någon enstaka bild som kan komma att användas och ni inte har gjort upp separata arvoden kan momsen för text styra, alltså 6 procent. Ett tillhandahållande ska tillämpas i undantagsfall framförallt när det varit oklart vad som skulle ha ingått från början. Just text och bild går ofta att separera. Beställer kunden två jobb, alltså ett skrivjobb för ett visst arvode och därefter en bild för ett annat arvode och att det har gjorts upp på förhand, då räknas det som två separata uppdrag och ska faktureras med två olika momssatser. Det här kan vara svårare att avgöra när det handlar om att dela upp research och text och då får man gå på det som huvudsakligen har utförts. Tänk på att du får betala mellanskillnaden om du tar ut för liten momssats.

Det ska alltid framgå av din faktura hur stor del av arvodet som har 6 procent moms och hur stor del som har 25 procent. Kontakta Frilansjouren om du vill veta mer om det här.

Ingående och utgående moms

Momsen är en skatt, mervärdesskatt, som följer tjänsten, upplåtelsen av rättigheten eller varan som har fakturerats, inte hur pengarna har rört sig:

Utgående moms: Du tar betalt för en tjänst eller en rättighet, momsen utgår från dig, på din faktura. Men pengarna kommer in till dig.

Ingående moms: Du köper en vara eller en tjänst, momsen är ingående till dig, på kvitton och fakturor som du har betalat. Men pengarna har gått ut från dig.

 

Redovisa moms

Du redovisar momsen i en momsdeklaration som du lämnar en gång per år en gång i kvartalet eller en gång i månaden. De flesta frilansar kan ha helårsmoms och redovisa momsen en gång per år. Att lämna momsdeklaration varje månad eller varje kvartal kräver mer pappersarbete, men har du gjort stora investeringar får du momsen återbetald redan månaden efter att du lämnat momsdeklarationen.

Vilken redovisningsperiod passar dig?

Helårsmoms:

Enskilda näringsidkare, handelsbolag eller aktiebolag som har en omsättning (total fakturering) lägre än 1 miljon per år kan välja helårsmoms. Det är mycket viktigt att du har koll på momsen under året och kontinuerligt lägger undan pengar till den så att du kan betala av eventuell momsskuld när det är dags. Det är olika datum när momsdeklarationen ska lämnas in för olika typer av företagsform:

 • Enskild firma, utan EU-handel: senast den 12 maj, året efter beskattningsåret.

 • Enskild firma och aktiebolag med kalenderår som räkenskapsår, med EU-handel: senast den 26 februari, året efter beskattningsåret.

 • Handelsbolag: senast den 26 februari, året efter beskattningsåret.

 • Aktiebolag, utan EU-handel med kalenderår som beskattningsår: senast den 12 juli, om du lämnar på papper, eller den 17 augusti om du lämnar elektroniskt.

 • Om beskattningsåret slutar vid en annan tidpunkt än 31 december gäller andra datum för redovisning av helårsmomsen.

 

Kvartalsmoms:

Omkring den 12:e maj, augusti, november och februari lämnar du en momsdeklaration som gäller för det föregående kvartalet. Senast den 12:e maj ska Skatteverket ha fått deklarationen för januari-februari-mars.

Blir det överskott i momsdeklarationen betalar du in pengarna så att Skatteverket har dem senast samma dag som deklarationen ska vara lämnad. Betalar du in eventuellt överskott för sent får du betala kostnadsränta på skattekontot. Den är inte avdragsgill.

Blir det underskott får du tillbaka pengarna ungefär en månad efter lämnad deklaration. Det är en fördel med kvartalsmoms, du behöver inte vänta på pengarna om du gjort stora investeringar.

Missar du att lämna en momsdeklaration i rätt tid, får du betala en förseningsavgift. Den är inte avdragsgill.

 

Månadsmoms:

Momsen deklareras omkring den 12:e varje månad. Det här lämpar sig bäst för större företag som gör stora investeringar. Det blir mer administration för ett litet företag att momsdeklarera varje månad, därför rekommenderar vi i första hand kvartals- eller helårsmoms.

 

Kom också ihåg att du ska också göra en momsavräkning efter varje momsrapport. Det innebär att du bokför en verifikation som nollställer de aktuella kontona för ingående och utgående moms och för över resultatet från momsrapporten till kontot för momsredovisning.

 

Dra av moms

Som företagare drar du av momsen på kostnader kopplade till din verksamhet. Du gör det i momsdeklarationen för aktuell redovisningsperiod. För att du ska få dra av momsen, och givetvis kostnaderna, måste du spara alla fakturor som du har betalat och alla kvitton. De ingår i bokföringsunderlaget och ska sparas i sju år. För att du ska ha rätt att dra av momsen måste den dessutom vara angiven i kronor och ören eller i en avrundad summa och med korrekt momssats. Står momsen inte specificerad eller om priset anges ”inklusive moms” får du inte räkna ut momsen själv och dra av den. På motsvarande sätt måste du vara korrekt i dina fakturor till uppdragsgivarna.

 

Moms på försäljning i utlandet

Om du säljer artiklar till uppdragsgivare i utlandet ska du inte ta ut moms på arvodet. Det gäller vid försäljning både till näringsidkare (beskattningsbara personer) i länder inom och utanför EU. Vid försäljning till privatpersoner inom EU är du däremot skyldig att lägga på moms på arvodet, men inte till privatpersoner utanför EU.

På fakturan till land utanför EU:

På fakturor till uppdragsgivare i länder utanför EU ska du inte lägga på moms, men på fakturan kan du skriva ”Artikel 44 Mervärdesskattedirektivet” eller ”VAT exempt supply of services in accordance with Article 44 of the VAT Directive”. Det är inget krav, men det är bra att hänvisa till det för att vara tydlig.

På fakturan till land inom EU:

När du säljer till företag i andra EU-länder måste du ange både ditt eget företags och köparens VAT-nummer (momsregistrering) på fakturan. Du är skyldig att kontrollera att VAT-numret stämmer, det vill säga att köparen verkligen är registrerad för moms i ett annat EU-land, annars kan du själv bli skattskyldig för momsen. Mottagarens momsregistrering kan du kontrollera via www.skatteverket.se

Vid försäljning av tjänster, exempelvis artiklar, till uppdragsgivare i ett annat EU-land anses tjänsten omsatt utomlands enligt Momslagen 5 kap, 5 §. Därför måste du på fakturan ange en anmärkning om att omvänd skattskyldighet gäller och att ingen moms tas ut. Enligt Skatteverkets anvisning ska följande uppgift finnas med på fakturan ”Omvänd betalningsskyldighet” eller ”Reverse charge”. Fakturan måste utfärdas senast den 15:e i månaden efter den månad som du tillhandahållit tjänsten (levererat artikeln till köparen). Det står reglerat i mervärdesskattelagen. Om du säljer till uppdragsgivare i ett annat EU-land måste du också redovisa försäljningen i en "Periodisk sammanställning" till Skatteverket.

Läs mer om frivilliga och obligatoriska hänvisningskrav i Skatteverkets broschyr "Fakturans innehåll – särskild uppgift eller hänvisning".

Lämna periodisk sammanställning vid försäljning till EU-länder

När du säljer en tjänst till ett ett företag som finns i ett land inom EU måste du göra en så kallad periodisk sammanställning till Skatteverket. När du gör den styrs inte av när du vanligen betalar in moms. Den ska alltid göras kvartalsvis. Sedan momsdeklarerar du förstås som vanligt. En skillnad är dock att vid helårsmoms ska momsdeklarationen vara inlämnad senast den 26 februari. Det här gäller också om du köpt varor eller tjänster i ett annat EU-land under året. Kom ihåg att du då även behöver ha årsbokslutet klart tills dess så att momsdeklarationen blir korrekt.

Observera att kravet på att lämna en periodisk sammanställning bara gäller om den tjänst du säljer också räknas som momspliktig i det EU-land där uppdragsgivaren eller köparen finns. Om upplåtelse av upphovsrätt inte är en momspliktig tjänst i det aktuella landet ska du bara lämna uppgift om arvodesbeloppet i den blankett där du normalt redovisar momsen, per månad, kvartal eller en gång om året.

 

Skatteverket har flera broschyrer och mycket bra information om moms. Du kan bland annat läsa mer i deras broschyr ”Moms inom kulturområdet”.

Kom ihåg:

Momsen ska vara inbetald senast på deklarationsdagen!

 

Senast ändrad 22 februari 2022