Svårt att vara en i gänget?

Som chef kan det vara svårt att hitta sin plats i arbetsgruppen. Du behöver vara en kollega men i första hand vara den som arbetsleder och beordrar. Hur du bäst hanterar situationen beror givetvis på hur stor arbetsplatsen är och på hur just er specifika grupp fungerar, men det finns en del saker att fundera på.

Att byta roll

En del anställda rekryteras direkt till rollen som arbetsledare eller chef, men inte sällan är det så att befintliga anställda befordras. I båda fall, men kanske särskilt i det senare fallet är det nödvändigt att det är tydligt för gruppen och för dig vad det är som förväntas av dig som ledare och vilka mandat och befogenheter som du har. Det kan vara lika svårt för dig att vänja dig vid att arbetsleda som för tidigare jämställda kollegor att ta order från dig. Det är viktigt att arbetsgivaren i förväg klargör både för dig och för övriga vad det är som gäller. För att fånga upp eventuella samarbetsproblem eller konflikter i tid är det viktigt att arbetsgivaren regelbundet undersöker verksamheten genom samtal och enkäter, men också att det finns tillgängliga kanaler där ni som anställda kan lyfta eventuella problem i ett tidigt skede. Konflikter som inte hanteras kan leda till kränkande särbehandling och/eller trakasserier. Mer om detta kan du läsa här.

Ska jag vara med i klubben?

En sak som arbetsledare, särskilt kanske på mindre arbetsplatser, funderar på är om de ska vara med i den lokala fackklubben eller inte. Det finns inget förbud mot det, utan det är upp till dig och klubben om hur ni bäst tycker att det fungerar, men det är bra att fundera på hur det kan påverka er. Du kanske är lönesättande och ska agera motpart under lönerevisionen eller liknande och då är det mindre lämpligt att du deltar i klubbmöten eller tar del av mejlutskick. I vissa fall funkar det bra att bara delta i vissa möten och kanske vid mer sociala aktiviteter men i vissa fall är det bättre att helt stå utanför klubben genom att vara direktmedlem hos Journalistförbundet. Mer om det kan du läsa här.

Senast ändrad 18 mars 2024