Tidskriftsavtalet

Här är de anställningsformer som finns i tidskriftsavtalet.

Provanställning

Provanställning i upp till sex månader är tillåten, utan specifikt krav på att den provanställde ska vara oprövad.

En provanställning kan avbrytas i förväg av båda parter genom att lämna skriftligt besked med 14 dagars varsel.

Om arbetsgivaren inte lämnat underrättelse senast vid prövotidens utgång så övergår provanställningen automatiskt i en tillsvidareanställning.

Anställning för särskilda behov

Anställning för särskilda behov kan användas till exempel vid uppstarten av ett nytt tidningsprojekt, eller för ett projekt som man redan från början vet kommer att vara tidsbegränsat. Arbetsgivaren ska alltså kunna specificera vad det särskilda behovet är. Om arbetsgivaren ska tillsätta en anställning för särskilda behov som kommer att vara i mer än tre månader ska den lokala klubben informeras.

Om du är anställd för särskilda behov i mer än två år under en femårsperiod så övergår din anställning automatiskt i en tillsvidareanställning.

Vikariat

När någon är frånvarande kan arbetsgivaren anställa en vikarie i den frånvarandes ställe. Det ska då framgå av anställningsavtalet vem du vikarierar för. Detta är dock inget krav under sommarsemestrarna.

Vikariat kan användas för att:

  • Ersätta en frånvarande medarbetare
  • Ersätta en vakant tjänst som ska tillsättas, dock högst i sex månader
  • Ersätta en medarbetare som under en begränsad tid jobbar med något annat än dennes ordinarie arbetsuppgifter, dock högst i sex månader

Om du är visstidsanställd i mer än fyra år under en femårsperiod så övergår din anställning automatiskt i en tillsvidareanställning. Detta gäller oavsett vilken sorts visstidsanställning du har haft under dessa år.

Praktikant

När du gör studiepraktik inom tidskriftsområdet har du – efter två introduktionsveckor – rätt att få en lön som motsvarar halva lägstalönen i avtalet. Du är alltså anställd under tiden du gör din praktik.

Senast ändrad 29 februari 2024