Foto: Journalistförbundet

Frågor och svar om DSM-direktivet

Publicerad 27 februari 2023

Från och med årsskiftet 2022/2023 gäller EU:s upphovsrättsdirektiv i Sverige, förkortat DSM. Fortfarande är mycket osäkert kring hur det kommer att påverka din verksamhet som frilans. Vi har därför samlat några första generella frågor och svar. 

Vad är DSM-direktivet egentligen?

DSM är en förkortning för Digital Single Market Copyright Directive och är ett upphovsrättsdirektiv från EU som reglerar den digitala inre marknaden. Mer sammanfattat handlar det om att få en fungerande upphovsrättsmarknad inom EU. Direktivet antogs i riksdagen den 30 november 2022 och började gälla från och med 1 januari 2023. 

Vad är de viktigaste förändringarna för mig som frilans?

Företag som tidigare inte betalat något extra om material återanvänts i flera medier – till exempel inom en mediekoncern – måste från och med 1 januari 2023 betala extra i relation till användningen. Det här gäller även om du som frilans undertecknat ett skriftligt avtal med företaget som säger att ersättningen är noll. 

Men det är viktigt att komma ihåg att det här direktivet inte påverkar villkoren för själva användandet. Direktivet upphäver inte villkor som säger att ett företag får använda ditt material i till exempel alla tidningar inom en koncern. Villkoren handlar alltså om ersättningen för användandet, i vilken utsträckning de får använda materialet regleras inte. 

Direktivet reglerar inte heller hur mycket företagen ska betala, utan detta blir en förhandlingsfråga mellan dig och din uppdragsgivare. 

Ytterligare en nyhet är att den som använder ditt material har en skyldighet att återrapportera användningen till dig en gång per år.

Det kan komma att dröja innan du som frilans märker av förändringarna och hur företagen väljer att göra återstår att se. Det är till exempel fullt möjligt att mediekoncernerna väljer att minska på återanvändningen.   

Hur ska jag tänka när en uppdragsgivare vill att jag ska skriva på ett nytt avtal där de tar över stora delar av upphovsrätten eller kräver att material återanvänds gratis?

Journalistförbundet rekommenderar inte att du skriver under några avtal där du överlåter upphovsrätten utan att ta betalt för det. Om du känner att du måste skriva på ett fulavtal som innebär gratis återanvändning kan du erinra medieföretaget att det från och med nu anges i upphovsrättslagen att medieföretaget ska betala för materialets användning, även om det skriftliga avtalet säger något annat. Du kan mejla till oss på dsm@sjf.se för ytterligare rådgivning eftersom alla avtal är olika utformade. I vissa fall kan vi driva det vidare till domstol och pröva ditt fall med den nya lagstiftningen.

Jag har skrivit på ett avtal som ger uppdragsgivaren rätt att använda mitt material på många olika ställen. Kan de nu fortsätta att göra det utan att höja mitt arvode? 

Du kommer inte automatiskt att få mer betalt, utan du behöver ta upp det till diskussion med din uppdragsgivare. Det finns flera olika scenarier som kan gälla för just dig. Har du tidigare tecknat ett avtal, ett så kallat ramavtal, kan det vara så att nya regler bör gälla för dig från och med 1 januari. Skriver du på ett avtal efter den 1 januari 2023 där din uppdragsgivare inte vill ge dig skäligt betalt kan du kontakta oss för vidare rådgivning.

Jag har levererat mycket material till en uppdragsgivare där de enligt avtal har övertagit upphovsrätten på flera olika sätt. Hur påverkas det gamla materialet? Kan jag sälja det vidare till andra uppdragsgivare nu?

DSM reglerar ersättning för använt material och river inte automatiskt upp alla avtal där uppdragsgivaren får använda materialet på flera ställen. Har du sedan tidigare skrivit under ett avtal blir det därför inte nya regler per automatik. Beroende på hur ditt avtal ser ut kan dock även äldre material påverkas. Du kan alltid kontakta oss om du vill ha vidare rådgivning på dsm@sjf.se. Om du kan sälja vidare material eller inte beror på vad du kommit överens om med uppdragsgivaren. Precis som tidigare rekommenderar Journalistförbundet inte att du skriver på avtal där du inte kan sälja vidare ditt avtal till en annan uppdragsgivare.

Vad ska jag göra om uppdragsgivaren inte vill diskutera hur DSM-direktivet påverkar vårt samarbete?

Uppdragsgivaren bör naturligtvis fundera på vad den nya lagstiftningen innebär. Får du ingen respons bör du kanske överväga om det finns skäl att avsluta samarbetet om ni inte kan komma överens.

Kan ni på förbundet hjälpa mig att driva vidare ett ärende som handlar om ett fulavtal?

Ja, i många fall kan vi göra det. Det kan dock vara bra att vara medveten om att uppdragsgivaren kan vilja avsluta samarbetet om man kräver betalt för återanvändning. Har du en någorlunda regelbunden avtalsrelation så är det viktigt att tänka på att medieföretaget inte kan avsluta samarbetet från en dagen till den andra, utan det krävs skälig uppsägningstid, som kan vara ett par månader. Samtidigt är det viktigt att någon vågar driva ärenden för att vi ska få något att förhålla oss till och förhoppningsvis kunna få skäligt betalt för vår upphovsrätt.

Hur kontaktar jag er bäst?

Vi har skapat en direktadress för dig som har frågor om DSM eller vill dela med dig av dina erfarenheter när du lyft frågan med din uppdragsgivare. Du når oss på dsm@sjf.se
 

Senast ändrad 20 januari 2024