Förhandlingsvägran

Om någon av parterna inte dyker upp till förhandling, eller inte svarar på förhandlingsframställan inom två veckor, är det att betrakta som förhandlingsvägran.

Om detta händer: ta kontakt med Journalistförbundet Rådgivning för konsultation. Om du inte fått bekräftelse inom några dagar på att motparten tagit emot förhandlingsframställan kan det vara klokt att söka kontakt. Skicka en påminnelse för att säkerställa att förhandlingsframställan inte av misstag kommit bort.

Senast ändrad 30 november 2021