Frågor och svar om presskort

Lanseringen av Journalistförbundets digitala presskort har resulterat i att vi har fått frågor som vi besvarat. Vi har samlat många av dem här.  

Varför inför Journalistförbundet ett digitala presskort?

Det finns flera anledningar. Främst vill vi med beslutet göra presskortet mer tillgängligt för dig som medlem. Det ska vara enkelt och säkert att skaffa ett presskort, oavsett var du bor. På några års sikt kommer det digitala presskortet helt ersätta dagens fysiska presskort.

Med de fysiska presskort har du som medlem först behövt besöka en presskortshandläggare för en ansökan och sedan ett nytt besök för att hämta ut ditt kort några veckor senare. Även om vi har haft över 50 presskortshandläggare i Sverige, så täckte vi inte alla orter. 

Ett digitalt presskort kan du välja att aktivera var du än bor i Sverige, och använda redan samma dag. 

Vi har även haft utmaningar med att utfärda fysiska presskort. Under pandemin 2020–2021 tvingades vi tidvis stänga presskortshandläggningen helt eller delvis. Hösten 2022 tvingades vi åter stänga all presskortshandläggning i tre månader på grund av materialbrist. Nu i höst har vår leverantör tillfälligt stoppat all tillverkning. 

Kostnaden för fysiska presskort har även ökat drastiskt. Du kan läsa mer om kostnaden i debattartiklen i Journalisten.

Vi ser att ett digitalt presskort kommer kunna vara säkrare och mer tillförlitligt. 

Hur kommer det digitala presskortet fungera? 

Som medlem i Journalistförbundet kommer du först behöva logga in på sjf.se för att aktivera ett digitalt presskort. Presskortet kommer sedan att synas i den kostnadsfria appen Freja på din mobiltelefon eller surfplatta. Du kommer kunna ha ditt digitala presskort på upp till tre av dina mobila enheter. 

Kommer jag kunna använda det digitala presskortet på samma sätt som ett fysiskt presskort när jag är ute på jobb? 

Ja. Du kommer kunna visa upp ditt digitala presskort, precis som med dagens fysiska presskort. 

Går det att ta en kopia på presskortet? Till exempel inför en pressackreditering?

Det kommer bli möjligt att ladda ner en kopia på presskortet i sin enhet. Som en pdf. Vi är inte helt klara med det ännu. Tills dess kan du ta en skämdump på presskortet.   

Hur kommer det digitala presskortet se ut?

På det digitala presskortet kommer det finnas en bild på dig, samt uppgifter som namn och personnummer. Det kommer även finnas en qr-kod som kan användas för att verifiera att ditt digitala presskort är äkta och giltigt. Det framgår även om du är studerande- eller seniormedlem. 

Varför framgår det på presskortet om någon är student- eller seniormedlem? 

Vi hoppas att det på så sätt ska bli tydligare vem som är yrkesverksam medlem och inte. Grundtanken är att presskortet ska garantera att innehavaren är yrkesverksam journalist, som åtagit sig att följa de yrkesetiska reglerna. Presskortet ska alltså användas i yrket. 

Men våra presskort är även ett medlemskort. Därför har förbundsstyrelsen beslutat att det tydligare ska framgå typ av medlemskap på presskortet.

Är vi i Sverige först med att införa ett digitalt presskort? 

Nej. Journalistförbundet i Finland har sedan några år tillbaka ett digitalt presskort. 

Det finns även andra exempel där journalister idag behöver använda sig av digitala lösningar. Till exempel har journalister som ska arbeta i Ukraina behövt ansöka om en digital pressackreditering hos den ukrainska försvarsmakten. 

Kommer det internationella presskortet digitaliseras?

Nej. Vi kommer fortsätta utfärda fysiska internationella presskort på uppdrag av den internationella journalistfederationen IFJ. 

Kommer det digitala presskortet vara giltigt utomlands?

Det digitala presskortet kommer vara en giltig presslegitimation i Sverige, precis som det fysiska presskortet vi har idag. När det gäller arbete utanför Sverige rekommenderar vi fortsatt det internationella presskortet från IFJ, som vi fortsatt kommer ge ut i sin fysiska form.

Texterna och informationen på det digitala presskortet är på svenska. 

Kan jag ansöka om ett nytt fysiskt presskort idag?

Nej. Vår leverantör och tillverkare av fysiska presskort stoppade i oktober 2023 produktionen. 

Kommer mitt fysiska presskort fortfarande vara giltigt?

Ja. Vi kommer utgå från giltighetstiden på ditt fysiska presskort. 

Kan jag som har ett giltigt fysiskt presskort även ha ett digitalt presskort?

Ja. Även du som har ett fysiskt presskort kommer kunna aktivera ett digitalt presskort via förbundets hemsida.  

Hur många medlemmar har fysiska presskort från Journalistförbundet?

Drygt 2600 medlemmar hade i somras ett aktivt fysiskt presskort. Det motsvarade 19 procent av förbundets totala medlemsantal.

Vad är Freja? 

Freja är en statligt godkänd e-legitimation och ett digitalt ID-kort i mobilen som används för att verifiera din identitet. Freja kan användas för identifiering och e-underskrifter online, fysisk identifiering i till exempel butiker och tjänstelegitimering. Appen Freja kan du ladda ner från App Store, Google Play eller AppGallery. 

Kommer jag kunna logga in med Freja på sjf.se?

Ja. Under våren 2024 kommer du som medlem kunna välja om du vill logga in på sjf.se med BankID eller med Freja eID. Detta innebära att fler än idag kommer kunna ha möjlighet att logga in på vår hemsida. 

Med Freja eID kommer även du som saknar svenskt personnummer kunna få en e-legitimation och logga in på sjf.se. Till exempel om du har ett samordningsnummer eller inte är folkbokförd i Sverige. 

Hur påverkas källskyddet av att presskortet blir digitalt?

Källskydd och källskyddade uppgifter på din mobiltelefon eller surfplatta ska skyddas. Det går till exempel att stänga av spårning av exakt plats och tillgång till innehåll i din enhet. Du ska inte heller lämna ifrån dig din telefon eller surfplatta till person som vill kontrollera äktheten av ditt presskort. Vi rekomenderar att presskortet kontrolleras direkt på skärmen.

Det går bra att ladda ner Freja eID på upp till tre mobiltelefoner. Tänk dock på att inte ha  ditt digitala presskort på en telefon eller platta där du har känsliga uppgifter om källor. Plats- och kameradelning bör stängas av när de inte behövs. 

Vilken data vill Freja ha tillgång till?

Appen Freja eID frågar bland annat vid installationen om du vill ge den tillgång till kamera och din plats.

Kameran används i appen för att ta ett id-foto och att scanna qr-koder. Platstjänsten är knuten till Frejas tjänst ”Delad kontroll”, där tex en anhörig kan hjälpa en släkting att identifiera sig med eID. Då måste de två vara på exakt samma geografiska plats. 

Du hittar infomation om integritet och personuppgifter på Frejas hemsida. 

Kan personer med skyddade personuppgifter använda Freja och ett digitalt presskort?

Ja. Även du med skyddad identitet och skyddade personuppgifter kan registrera dig för Freja och använda vårt digitala presskort. Freja kräver dock att du använder ditt svenska pass för att registrera dig i deras app. 

När du använder Freja eID eller presskortet kommer Freja aldrig att dela skyddad information, så som din adress. Du kan läsa mer på Frejas hemsida. Läs här.  

I Journalistförbundet följer vi Skatteverkets vägledning om hur vi kan hantera skyddade personuppgifter. Du kan själv kontakta Skatteverkets sekretessgrupp med frågor eller råd på telefonnummer 010‑573 55 00

Vart vänder jag mig om jag har fler frågor?

Du kan mejla oss på Journalistförbundet på adressen presskort@sjf.se om det gäller frågor som rör det nya digitala presskortet och hur det påverkar dig som medlem. 

Har du frågor om de fysiska presskorten eller internationella presskort, hittar du kontaktuppgifter här.

Har du frågor som bäst bevaras av Freja, så kan du hitta kontaktuppgifter till Freja här.

Senast ändrad 12 januari 2024