Efter förhandling

Eftersom det är arbetsgivaren som fattar beslut är det företagets representanter som bör informera sina anställda efter en förhandling.

Är det en kontroversiell fråga som förhandlats kan det vara klokt att som facklig finnas närvarande när informationen ges. Det är viktigt att vara tillgänglig för att kunna svara på frågor och få reaktioner från medlemmarna, liksom att kontrollera att informationen stämmer överens med det som överenskommits i förhandlingen. Men det är viktigt att poängtera att det alltid är arbetsgivaren som fattar besluten även om det kan vara enligt överenskommelse med facket. Detta måste också vara tydligt gentemot de anställda.

Det kan också finnas anledning att kalla till medlemsmöte i anslutning till att företaget informerat om sitt beslut. 

Handlar det om förhandlingar som rör enskilda individer bör man vara närvarande när beslut meddelas. Man kan även ta kontakt med den enskilda medlemmen, i nära anslutning till att personen fått sitt besked. 

Det är klokt att sammanställa dokumentationen och se till att den sparas på ett samlat ställe. Justera protokoll, skriv under och spara ett exemplar. 

Senast ändrad 3 april 2020